Կորպորատիվ պատասխանատվություն

Այսօր «Beeline»-ը, որպես Հայաստանի կապի ինտեգրված օպերատոր, մասնակցում է սոցիալական խնդիրների լուծմանը և իր դերն է տեսնում երկրի ներդաշնակ զարգացմանն ամեն կերպ աջակելու գործում: Ընկերությունը կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ռազմավարությունն իրականացնում է «Beeline հանուն Հայաստանի պայծառ ապագայի» խորագրի ներքո, որը ընկերության գլոբալ ռազմավարության մի մասն է:

Մեր սկզբունքները`

Արժեքականություն

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության առավել նշանակալի ուղղությունները սահմանելու համար Ընկերությունը ուսումնասիրում է հասարակական պահանջները, հաղորդակցվում է կարծիքների առաջնորդների, պետական իշխանության ներկայացուցիչների հետ` երկրում սուր սոցիալական հարցերի լուծման մեջ առավելագույն ներդրում ունենալու համար:

Համակարգվածություն

 • Մենք պատասխանատվություն ենք կրում անցյալ, ընթացիկ գործունեության և ապագա ազդեցության համար արտաքին աշխարհի վրա,
 • Սոցիալապես պատասխանատու մոտեցումը ինգրված է ընկերության բիզնես գործընթացներում,
 • Մեր սոցիալական ռազմավարության իրականացման հարցում մենք հավատարիմ ենք ընտրված ուղղություններին,
 • Մեր սոցիալական գործունեությունը կանոնավոր բնույթ է կրում:

Հրապարակայնություն

Մենք հրապարակում ենք իրականացված բոլոր սոցիալական նախագծերի մասին տեղեկատվությունը և բաց ենք սոցիալական նախագծերում շահագրգիռ կողմերի հետ երկխոսության համար: 2011թ-ից սկսած ընկերությունը հրապարակում է սոցիալական ռազմավարության հաշվետվությունները ԱՊՀ երկրների և Վրաստանի համար

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնական ուղղությունները

1. Ընկերությունը շուկայում

 • Ներդրումներ երկրի տնտեսության մեջ, ոլորտի զարգացում
 • Պարզություն, հրապարակայնություն, բարոյականություն
 • Բարձրորակ ծառայությունների և սպասարկման մատուցում
  •       Շարժական կապի գրագիտություն
  •       Շարժական կապի էթիկա
 • Աշխատատեղերի ստեղծում, արժանավայել աշխատանքային պայմանների ապահովում

2. Ընկերությունը և հասարակությունը

 • Աջակցություն կրթությանը 
 • Աջակցություն ազգային արժեքներին
 • Աջակցություն հասարակության սոցիալապես անպաշտպան շերտերին

3. Ընկերությունը և շրջակա միջավայրը

 • Հոգատար վերաբերմունք բնական պաշարների հանդեպ և մասնակցություն շրջակա միջավայրի պահպանմանը  
 • Մարդու առողջության վրա բջջային կապի ազդեցության հարցերի ուսումնասիրություն