Թողնել միացման հայտ
Ստուգել
100 Մբիթ/վրկ
հասանելիությունը

Հեռախոսի
տեղադրում

                                                 

Բնակարանում հեռախոս տեղադրելը շատ հեշտ է:
1 Լրացրեք հայտը կայքում կամ ներկայացրեք դիմումի ձևը (36,5 Կբ, ), ներկայացրեք մոտակա Beeline Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ:
2 Սպասեք միացման հնարավորության պատասխանին:
3 Այցելեք մոտակա Beeline Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ պայմանագիրը ստորագրելու համար:
Պայմանագիրը ձևակերպելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
Անձնագիր
Արտոնություն` առկայության դեպքում (արտոնությունը հաստատող փաստաթղթի համարը, զեղչի աստիճանը, երբ և ում կողմից է տրված փաստաթուղթը):

Միանվագ ծառայություններ

Սակագին

Հեռախոսի տեղադրում

2 400 դր.

Հեռախոսի ժամանակավոր տեղադրում (մեկ ամսից ոչ ավել)

1 800 դր.

Միացնող գծի տրամադրում

50 000 դր.

Ուղիղ գծի տրամադրում

50 000 դր.

Հեռախոսահամարի փոխում

1 000 դր.

Բաժանորդի անվանափոխություն

1 000 դր.

Հեռախոսի վերատեղադրում նույն շենքում

1 200 դր.

Հեռախոսի վերատեղադրում այլ շենքում

2 400 դր.

Ուղիղ գծի վերատեղադրում նույն շենքում

25 000 դր.

Ուղիղ գծի վերատեղադրում այլ շենքում

50 000 դր.

Զուգտակ հեռախոսահամարի տարանջատում

1 200 դր.

*Գները ներկայացված են դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված հեռախոսակապի Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժանորդը, գրավոր դիմումի հիման վրա, հնարավորություն ունի 1 ամսից մինչև 1 տարի ժամկետով կասեցնել հեռախոսային ծառայությունների մատուցումը և դրա հետ կապված վճարումներ կատարելու պարտավորությունները:Սակագնային փաթեթների պայմանները տես «Սակագներ» բաժնում: