Թողնել միացման հայտ
Ստուգել
100 Մբիթ/վրկ
հասանելիությունը

Փաթեթ

Neo 4990 դր.

Նոր ծառայությունների փաթեթ մաքսիմալ հնարավորություններով

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն

5 Մբիթ/վրկ
Շարժական Ինտերնետ 2 ԳԲ
Զանգեր բջջայինից դեպի ՀՀ Beeline բջջ. ցանց Անսահմանափակ
SMS 100
Այլ ուղղությունների և ծառայությունների սակագները և սակագները, որոնք գործում են 30-օրվա ժամկետը սպառելուց հետո ամսական բաժանորդային վարձը չվճարելու դեպքում*
Զանգեր`
Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15.9 դրամ
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր 15,9 դրամ
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր 15,9 դրամ
Հաղորդագրություններ`
SMS Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15,9 դրամ
SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15,9 դրամ
SMS դեպի միջազգային ցանցեր 20 դրամ
MMS Beeline բջջային ցանցում 15,9 դրամ
MMS դեպի տեղական այլ ցանցեր 15,9 դրամ
MMS դեպի միջազգային ցանցեր 299 դրամ
MMS դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում 50 դրամ
Շարժական Ինտերնետ
Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 19,99 դրամ
Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ամսական ներառված շարժական Ինտերնետի սպառումից հետո) 19.99 դրամ

Ինտերնետ, որը չի՛ անջատվում

  • **Եթե ինտերնետ փաթեթի սպառվելուն մնացել է մինչև 1 ՄԲ ծավալ, ապա միաժամանակ մեկից ավել ինտերնետ սեսսիա օգտագործելիս` փաթեթի մնացորդը կծախսվի միայն առաջին սեսիայի համար, իսկ զուգահեռ օգտագործվող մյուս սեսսիաների Ինտերնետի տարիֆիկացումը կկատարվի համաձայն Ձեր սակագնային փաթեթի պայմանների:
  • 1. Բոլոր գործող և նոր Neo բաժանորդները կարող են օգտվել ֆիքսված Ինտերնետից, նույնիսկ եթե չեն հասցրել վճարել փաթեթի դիմաց՝ ակտիվացումից 30 օր հետո:
  • 2.Neo ծառայությունների դիմաց փաթեթի ակտիվացումից 30 օր հետո չվճարելու դեպքում անվճար բջջային ծառայությունների գործողությունը կկասեցվի, սակայն ֆիքսված Ինտերնետը կշարունակի գործել 256 Կբիթ/վրկ արագությամբ՝ մինչև փաթեթի դիմաց վճարումը:
  • 3.Վճարումից հետո ֆիքսված Ինտերնետի նախկին արագությունը կվերականգնվի:
  • 4.Կասեցումից հետո 60 օրվա ընթացքում վճարում չկատարելու դեպքում ծառայությունների փաթեթը կխզվի՝ ներառյալ ֆիքսված Ինտերնետ ծառայությունը:
  • 5. Ծառայությունների փաթեթը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է դիմել մոտակա Beeline գրասենյակ:

- Նեո ծառայությունների փաթեթի բջջային Ինտերնետից 31-րդ օրը Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki կայքերից, դրանց բջջային հավելվածներից, ինչպես նաև WhatsApp-ից օգտվելու դեպքում 1 ՄԲ-ը կարժենա 19.9 դրամ:

- Եթե 30 օր հետո Բաժանորդը ունի բավարար գումար իր հաշվին, ապա հաշվից կգանձվի ամսական վճարը և ծառայությունների տրամադրումն ավտոմատ կերպով կերկարացվի նույն ժամկետով:

- “Նեո” ծառայությունների փաթեթի դիմաց 30 օր լրանալուց հետո Բաժանորդի կողմից ամսական վճարում չկատարելու դեպքում Օպերատորի կողմից Բաժանորդին մատուցվող Hi Line ծառայությունը ժամանակավորապես կասեցվում է:

- Hi Line ծառայության կասեցման ամսաթվից սկսած մինչև 60 օրվա ընթացքում (ներառյալ վերջին օրը) բաժանորդի կողմից միասնական գնի վճարում չկատարելու դեպքում ծառայության մատուցումը դադարեցվում է, և Hi Line ծառայության պայմանագիրը լուծվում է առանց ծանուցման:

- Օգտագործված րոպեների, SMS-ների և մեգաբայթերի քանակը հնարավոր է ստուգել *113# հրահանգով:

- Անցման արժեք* 200 դր.

Ակցիա “Դարձի՛ր Neo Мах”

Եթե ինտերնետ փաթեթը սպառվել է

Կարող եք միացնել՝

  • - Ինտերնետ Փաթեթներ` Մինի 50 MB, Միդի 250 MB, Մաքսի 500 MB, Մաքսի 1 GB, Մաքսի 3 GB, Մաքսի 10 GB, Մեգա 200 ՄԲ, Մեգա 500 ՄԲ։
  • - Mega 200 կամ Mega 500 ծառայություններ

Կարևոր է՝ երբ միացված է «Mega» ծառայությունը, այն դառնում է առաջնային, այսինքն, եթե միաժամանակ ակտիվացրած են «Mega» ինտերնետ փաթեթը և ծառայությունների հիմնական փաթեթը, «Mega» ինտերնետ փաթեթի անվճար ներառումները սպառելուց դեպքում 1 ՄԲ հաշվարկվում է 5 դրամ սակագնով, մինչև ծառայությունը չանջատվի: Այս դեպքում տարիֆիկացվում է նաև BeeTV հավելվածի ինտերնետ տրաֆիկը: «Mega» ծառայությամբ և ծառայությունների փաթեթով տրամադրվող MB փաթեթները ծախսվում են զուգահեռ:

Եթե բաժանորդի մոտ հիմնական փաթեթին զուգահեռ տրամադրված են Նվեր մեգաբայթեր, սոց. ցանցերի և BeeTV հավելվածի մեգաբայթերը սպառվում են հիմնական փաթեթից: