Թողնել միացման հայտ
Ստուգել
100 Մբիթ/վրկ
հասանելիությունը

Փաթեթ

Neo 4990 դր.

Նոր ծառայությունների փաթեթ մաքսիմալ հնարավորություններով

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն

5 Մբիթ/վրկ
Շարժական Ինտերնետ 2 ԳԲ
Զանգեր բջջայինից դեպի ՀՀ Beeline բջջ. ցանց Անսահմանափակ
SMS  100
Այլ ուղղությունների և ծառայությունների սակագները և սակագները, որոնք գործում են 30-օրվա ժամկետը սպառելուց հետո ամսական բաժանորդային վարձը չվճարելու դեպքում*
Զանգեր`
Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15.9 դրամ
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր 15,9 դրամ
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր 15,9 դրամ
Հաղորդագրություններ`
SMS Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15,9 դրամ
SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15,9 դրամ
SMS դեպի միջազգային ցանցեր 20 դրամ
MMS Beeline բջջային ցանցում 15,9 դրամ
MMS դեպի տեղական այլ ցանցեր 15,9 դրամ
MMS դեպի միջազգային ցանցեր 299 դրամ
MMS դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում 50 դրամ
Շարժական Ինտերնետ
Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 19,99 դրամ
Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ամսական ներառված շարժական Ինտերնետի սպառումից հետո) 19.99 դրամ

Ինտերնետ, որը չի՛ անջատվում

  • 1. Բոլոր գործող և նոր Neo բաժանորդները կարող են օգտվել ֆիքսված Ինտերնետից, նույնիսկ եթե չեն հասցրել վճարել փաթեթի դիմաց՝ ակտիվացումից 30 օր հետո:
  • 2.Neo ծառայությունների դիմաց փաթեթի ակտիվացումից 30 օր հետո չվճարելու դեպքում անվճար բջջային ծառայությունների գործողությունը կկասեցվի, սակայն ֆիքսված Ինտերնետը կշարունակի գործել 256 Կբիթ/վրկ արագությամբ՝ մինչև փաթեթի դիմաց վճարումը:
  • 3.Վճարումից հետո ֆիքսված Ինտերնետի նախկին արագությունը կվերականգնվի:
  • 4.Կասեցումից հետո 60 օրվա ընթացքում վճարում չկատարելու դեպքում ծառայությունների փաթեթը կխզվի՝ ներառյալ ֆիքսված Ինտերնետ ծառայությունը:
  • 5. Ծառայությունների փաթեթը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է դիմել մոտակա Beeline գրասենյակ:

- Նեո ծառայությունների փաթեթի բջջային Ինտերնետից 31-րդ օրը Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki կայքերից, դրանց բջջային հավելվածներից, ինչպես նաև WhatsApp-ից օգտվելու դեպքում 1 ՄԲ-ը կարժենա 19.9 դրամ:

- Եթե 30 օր հետո Բաժանորդը ունի բավարար գումար իր հաշվին, ապա հաշվից կգանձվի ամսական վճարը և ծառայությունների տրամադրումն ավտոմատ կերպով կերկարացվի նույն ժամկետով:

- “Նեո” ծառայությունների փաթեթի դիմաց 30 օր լրանալուց հետո Բաժանորդի կողմից ամսական վճարում չկատարելու դեպքում Օպերատորի կողմից Բաժանորդին մատուցվող Hi Line ծառայությունը ժամանակավորապես կասեցվում է:

- Hi Line ծառայության կասեցման ամսաթվից սկսած մինչև 60 օրվա ընթացքում (ներառյալ վերջին օրը) բաժանորդի կողմից միասնական գնի վճարում չկատարելու դեպքում ծառայության մատուցումը դադարեցվում է, և Hi Line ծառայության պայմանագիրը լուծվում է առանց ծանուցման:

- Օգտագործված րոպեների, SMS-ների և մեգաբայթերի քանակը հնարավոր է ստուգել *113# հրահանգով:

- Անցման արժեք* 200 դր.