Turbo 1 ԳԲ

Ինտերնետ«Turbo 1 ԳԲ»

Գերարագ Ինտերնետ փաթեթ Կանխավճարային Infinity ՍՓ-երի համար

Մի′ մտածեք արագության մասին: Օգտվե′ք անսահմանափակ ինտերնետից ` Ինտերնետ փաթեթում ներառված ԳԲ-երի քանակով: «Ինտերնետ փաթեթներ» ծառայությունից կարող են օգտվել կանխավճարային «Infinity 512» և «Infinity 1024» սակագնային փաթեթների բաժանորդները:

  • Փաթեթում ներառված գերարագ Ինտերնետ` 1 ԳԲ*

USSD:*991#