Ռոումինգում`0

Ռոումինգ«Ռոումինգում`0»

Մուտքային զանգեր ամբողջ աշխարհում` 0 դրամ

.

.

.

.

Սակագներ

Մուտքային զանգի 1-ին րոպեն` 200 դրամ/րոպե

Մուտքային զանգի 2-ից 10-րդ րոպեները` 0 դրամ/րոպե

Մուտքային զանգի 11-րդ րոպեից` 200 դրամ/րոպե

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Այլ ծառայությունները տարիֆիկացվում են ըստ ռոումինգ գոտու սակագների:

Ծառայության միացում՝ *200#:

Ծառայության անջատում՝ *201#: