Բջջային ցանցի շահագործման ճարտարագետ

Location: Sevan, Republic of Armenia
Team: Technical Unit/Տեխնիկական բլոկ
Commitment: Full-time


Վեոն Արմենիա ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)` փնտրում է թեկնածուներ“Բջջային ցանցի շահագործման ճարտարագետ”-ի  թափուր աշխատատեղի համար։

Հիմնական պարտականություններ`
CDMA, GSM, 3G(UMTS), LTE բջջային հիմնական կայանների, ռադիոռելեային սարքավորումների, ցածրավոլտ էներգահամակարգերի (մինչև 1000V), ակումուլյատորային մարտկոցների և օդորակիչների  սպասարկում և շահագործում;
Անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պահպանության կանոններին համահունչ աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում;
Բջջային հիմնական կայանների վթարային                                         վերականգնողական աշխատանքների կատարում և բջջային կապի վերականգնում; 
Սարքավորումների աշխատանքի և մատուցվող ծառայությունների որակի վիճակագրական վերլուծություն; 
 ՀԿ-ներում վթարա-վերականգնողական  աշխատանքների կատարում:
Անսարքությունների բացահայտում և դրանց վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում;
Ռադիոռելային կայանների սպասարկում, շահագործում և կառավարում;
Նոր ՌՌԳ, ՀԿ և սնուցման համակարգերի  միացում և ինտեգրացում: 

Անհրաժեշտ որակավորումներ և հմտություններ`
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն;
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, ցանկալի է հեռահաղորդակցության բնագավառում;
Ռադիոտեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի և ռադիոալիքների տարածման առանձնահատկությունների իմացություն;
Բարձրության վրա աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման կարողություն (տանիքներ, կայմեր); 
Վարորդական իրավունքի առկայություն, մեքենա վարելու հմտություններ և արտագնա աշխատանքի պատրաստակամություն; 
Անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պահպանման կանոնների և պահանջների իմացություն;  
Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
Թիմում աշխատելու ունակություն և կազմակերպչական հմտություններ;
Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ; 
Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

 
 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբկայքը` www.beeline.am:
Աշխատանքը Վեոն-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։
 
 
Մենք աշխատանքի հավասար հնարավորություններ ենք առաջարկում բոլորին, անկախ ռասայական պատկանելությունից, մաշկի գույնից,  սոցիալական ծագումից, կրոնից, սեռից, ազգային պատկանելությունից, սեռական կողմնորոշումից, տարիքից, քաղաքացիությունից, ամուսնական կարգավիճակից, հաշմանդամությունից կամ գենդերային ինքնությունից։
 
Սեղմելով «Դիմել սույն աշխատատեղին» կոճակը, դուք հաստատում եք, որ կարդացել, հասկացել և լիովին համաձայն եք  Դիմողների անձնական տվյալների մշակման ծանուցմանը։
ՎԵՈՆ Արմենիա ընկերությունը չի ընդունում ինքնակենսագրականներ աշխատանքի գործակալություններից։ Խնդրում ենք չուղարկել ինքնակենսագրականներ միջնորդ ընկերություններին,  ՎԵՈՆ-ի աշխատակիցներին կամ ՎԵՈՆ խմբի անդամ այլ ընկերությունների հասցեներին։ ՎԵՈՆ ընկերությունը պատասխանատու չէ այն ծախսերի համար, որոնք առնչվում են առանց պահանջի ներկայացված ինքնակենսագրական տվյալներին։

Apply