Smart 2500

 

Make the most of your communication!

Use Yandex Taxi, Navigator, Disk, Music applications without consuming Internet.

 

Calls to Beeline mobile network

Calls to Beeline mobile network

10,000 min
Calls to RA and NKR other networks

Calls to RA and NKR other networks

100 min
SMS

SMS

150 SMS
Internet

Internet

5 GB

Тariff plan fee is 2500 AMD per month.

From 21.10․2020, after consuming the package for 100 minutes, free calls to the Artsakh. We will provide additional information on the validity period of the mentioned tariff.

Internet (1Mb)

5 AMD

Calls, SMS to Beeline local mobile network

5 AMD

SMS to other local mobile networks

10 AMD

Calls to other mobile and all fixed networks of RA

20 AMD

SMS to international networks

20 AMD

In order to sign up for postpaid "Smart 2500" tariff plan, you need to visit any Beeline office with a document, confirming your identity.  

You can check the balance with My Beeline Armenia mobile app, through Personal account or by dialing the following numbers:

Information on residuals of inclusions provided in the package: *113#* or 067406

Information on account as of the last day of the previous month: 067413

Information on current account without additional subscription fees: 067412

You can get acquainted with payment methods here.

Use Yandex Taxi, Navigator, Disk, Music applications without consuming Internet.
 
When the tariff plan is active, the use of these applications does not consume MBs included in the package, and the Internet has no tariffication.
 
In Yandex Disc application Smart 2500 TP subscribers will have 20 GB cloud space.

To activate the GBs, you need to send a request by *511# code, after which activation code will be received. The code should be inserted into the dedicated area in the application.

Yandex apps are valid till 31.12.2020.

Yandex Music application provides 2 options: free use without subscription and paid use with subscription, which provides full opportunities of the application, including HQ sound, search, download music, as well as no Ads within the app. In case of paid subscription you will receive 3 months free trial. The application has also Armenian music, which can be found by search.

To use Yandex Disc application you need to download it from Apple or Android stores, register in the application as a user, send a request to *511# code. After sending the request you will receive SMS indicating your code to activate GBs for specifically your tariff plan. You need to insert the code into the dedicated area in Yandex Disc application. For Smart 1500, Smart 1500 regional, Smart 990 Regional plans *511# request will not work as these TP subscribers receive standard 10 GB space. The amount of cloud space provided according to the tariff plan is available for 1 year from the moment of the code activation.

In case of null balance the applications will work if there is any MB left on the Internet package to generate Internet session.

Yandex applications do not consume Internet in case you are using the Internet from Smart TP. When additional Internet packages/services are activated, Internet for Yandex applications is being consumed from those. 

When using the applications after the active period of tariff plan, applications will continue working with 0 AMD/MB before one-sided blocking.

Նոր բաժանորդների մոտ BeeTV անվճար հեռուստաալիքների ծառայությունը միանում է ավտոմատ:

Գործող բաժանորդները BeeTV անվճար հեռուստաալիքների ծառայությունից օգտվելու մուտքանունն ու գաղտնաբառը կարող են ստանալ՝ հավաքելով *818# հրահանգը:

Մուտքանվան կամ գաղտնաբառի կորստի դեպում անհրաժեշտ է հավաքել *812# հրահանգը:

BeeTV բջջային հեռուստատեսությունը գործում է առանց ինտերնետի մեգաբայթերը սպառելու և հասանելի է հանրապետության ողջ տարածքում:

Օգտվել BeeTV հավելվածից առանց մեգաբայթերը սպառելու նշանակում է, որ եթե ձեզ մոտ ակտիվացված է ՍՄԱՐԹ ծառայությունների փաթեթը, ապա, օգտվելով BeeTV հավելվածից Beeline բջջային ինտերնետի 3G կամ 4G (LTE) ցանցերում, ձեր փաթեթում ներառված մեգաբայթերը չեն ծախսվելու և չի գանձվելու որևէ հավելյալ գումար:

BeeTV հավելվածը հասանելի է՝ iOS 7.0 և Android 4.1 և բարձր օպերացիոն համակարգերով աշխատող բոլոր սմարթֆոնների և պլանշետների համար: Հեռարձակումն իրականացվում է “CROSS HI-TECH” կողմից:

Only in postpaid "Smart" packages, included minutes to other networs, SMSs and MBs, which were not used don't reset and can be accumulated and transferred to next month.

In the case of "Smart 2500", it is possible to accumulate 100 minutes to other networks, 150 SMS and 5000 MB.

To avoid additional charges it is recommended to change the tariff plan in the first days of the month.

Postpaid "Smart 2500" tariff plan is fully available on the first day of the month when you join the package. In the event of joining another day, the subscriber fee and the minutes, SMS and MBs provided by the package are calculated by the end of the month.

In case of terminating the contract on mobile communication services provision unused means on the balance of the subscriber at the moment of termination of the contract are not returned.

The operator monthly provides invoice to subscriber for provided services (at the end of billing cycle) according to the operator's actual tariffs.

The volume of the transferred / received data is rounded to the highest value in the billing period. "Mobile GPRS - Internet",  "Internet for All" services - up to 10 Kb accurate.

CIS countries: MobiTel (Georgia), Kar-Tel (Kazakhstan), Beeline (UFO), URS (Ukraine), UniTel (Uzbekistan) and Tacom (Tajikistan).

Not available services:

 "Favorite Number" and "Rusastanyan"

Available services:

"Beeline Bonus"

The mentioned terms of the tariff plan are valid only on the territory of Armenia.

The maximum duration of one call is 120 minutes.

Tariffication is done in seconds, starting from the 1st second.

The prices are in AMD, including VAT.