All Net + (Հետվճարային) Փնտրում ես կանխավճարային փաթեթ

Զանգեր ցանկացած ուղղություններով

Ամսական բաժանորդային վճար

2 500 դր.

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր

350 րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

350 SMS

Ինտերնետ

3 500 ՄԲ

 

Ամսական բաժանորդային վճար

3 500 դր.

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր

800 րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

800 SMS

Ինտերնետ

8 000 ՄԲ

 

Ամսական բաժանորդային վճար

5  500 դր.

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր

1 500 րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

1500 SMS

Ինտերնետ

15 000 ՄԲ

 

Ամսական բաժանորդային վճար

8 000 դր.

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր

3 000 րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

3000 SMS

Ինտերնետ

20 000 ՄԲ

 

Մուտքային զանգեր

0 դր.

Տեղական ելքային զանգեր

 

Դեպի Beeline բջջային ցանց փակ խմբի անդամների միջև

0 դր.

Դեպի Beeline բջջային ցանց

15,9 դր.

Դեպի ֆիքսված և տեղական այլ բջջային ցանցեր /ՀՀ և ԼՂՀ/

15,9 դր.

SMS, մեկ հաղորդագրության արժեք

Փակ խմբի անդամների միջև

5 դր.

Դեպի տեղական բջջային ցանցեր

10 դր.

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

10 դր.

Դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դր.

MMS, մեկ հաղորդագրության արժեք

Դեպի Beeline բջջային ցանց

25 դր.

Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

25 դր.

Դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

55 դր.

Դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր.

Mobile Internet*, մեկ մեգաբայթի արժեք

1 ՄԲ փոխանցված/ստացված տվյալների արժեք

5 դր.

 

Սակագնային փաթեթը հասանելի է միայն նոր միացումների դեպքում:

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:

Հետվճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 60 րոպե:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:

«All Net +» սակագնային փաթեթներն ամբողջովին տրամադրվում են ամսվա առաջին օրվա միացման դեպքում:

Այլ օր միանալու դեպքում բաժանորդային վարձը, ինչպես նաև րոպեները, SMS-ները և ՄԲ-երը հաշվարկվում են համապատասխան ամսվա ընթացքում մնացած օրերի:

* Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. բջջային  GPRS – Ինտերնետ  ծառայության համար՝  մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:

GPRS և WAP միացման ժամանակահատվածի սակագները կլորացվում են մաթեմատիկական օրենքներով (մինչև 0,5 դրամ ` 0 դրամ պահում, 0,5 դրամ և ավել`1 դրամ պահում):

Փաթեթների մնացորդների ստուգում՝ 067406 համարով:

**Միջազգային ելքային զանգերի համար գործում են ընկերության կողմից հաստատված սակագները: