All Net Ռուսաստանյան

Զանգեր Ռուսաստանի Beeline բջջային ցանց և բոլոր ֆիքսված ցանցեր ընդամենը 20 դրամով

Սակագնային փաթեթը հնարավորություն է տալիս զանգահարել Ռուսաստանի Beeline բջջային ցանց և բոլոր ֆիքսված ցանցեր 20 դրամով, իսկ Ռուսաստանի այլ բջջային ցանցեր 35 դրամով՝ ինչպես *88* համարահավաքմամբ, այնպես էլ առանց դրա:

Ամսական բաժանորդային վճար

4 500 դր.

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր, ԱՄՆ և Կանադա

700 րոպե

Զանգեր դեպի Ռուսաստանի Beeline բջջային ցանց և ֆիքսված ցանցեր

20 դր․/րոպե

Զանգեր դեպի Ռուսաստանի այլ բջջային ցանցեր

35 դր․/րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

100 SMS

Ինտերնետ

2 500 ՄԲ

 

Ամսական բաժանորդային վճար

6 000 դր.

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր, ԱՄՆ և Կանադա

1 200 րոպե

Զանգեր դեպի Ռուսաստանի Beeline բջջային ցանց և ֆիքսված ցանցեր

20 դր․/րոպե

Զանգեր դեպի Ռուսաստանի այլ բջջային ցանցեր

35 դր․/րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

200 SMS

Ինտերնետ

5 000 ՄԲ

 

Ամսական բաժանորդային վճար

9 000 դր.

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր, ԱՄՆ և Կանադա

2 400 րոպե

Զանգեր դեպի Ռուսաստանի Beeline բջջային ցանց և ֆիքսված ցանցեր

20 դր․/րոպե

Զանգեր դեպի Ռուսաստանի այլ բջջային ցանցեր

35 դր․/րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

200 SMS

Ինտերնետ

12 000 ՄԲ

 

Մուտքային զանգեր

0 դր.

Տեղական ելքային զանգեր

 

դեպի Beeline բջջային ցանց փակ խմբի անդամների միջև

0 դր.

 

դեպի Beeline բջջային ցանց

15,9 դր.

 

դեպի ֆիքսված և տեղական այլ բջջային ցանցեր /ՀՀ և ԼՂՀ/

15,9 դր.

 

SMS, մեկ հաղորդագրության արժեք

փակ խմբի անդամների միջև

5 դր.

 

դեպի տեղական բջջային ցանցեր

10 դր.

 

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

10 դր.

 

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դր.

 

MMS, մեկ հաղորդագրության արժեք

դեպի Beeline բջջային ցանց

25 դր.

 

դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

25 դր.

 

դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

55 դր.

 

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր.

 

Բջջային Ինտերնետ*, մեկ մեգաբայթի արժեք

 

1 ՄԲ փոխանցված/ստացված տվյալների արժեք

5 դր.

 

 

Սակագնային փաթեթի վաճառքը փակ է 06 մայիս 2019 թ-ից։

Սակագնային փաթեթը հասանելի է միայն նոր միացումների դեպքում։

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:

Հետվճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը 60 րոպե:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:

«All Net Ռուսաստանյան» սակագնային փաթեթներն ամբողջովին տրամադրվում են ամսվա առաջին օրվա միացման դեպքում:

Այլ օր միանալու դեպքում բաժանորդային վարձը, ինչպես նաև րոպեները, SMS-ները և ՄԲ-երը հաշվարկվում են համապատասխան ամսվա ընթացքում մնացած օրերի:

* Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. «Բջջային GPRS – Ինտերնետ» ծառայության համար՝ մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:

GPRS և WAP միացման ժամանակահատվածի սակագները կլորացվում են մաթեմատիկական օրենքներով (մինչև 0,5 դրամ ` 0 դրամ պահում, 0,5 դրամ և ավել`1 դրամ պահում):

Փաթեթների մնացորդների ստուգում՝ 067406 համարով:

**Միջազգային ելքային զանգերի համար գործում են ընկերության կողմից հաստատված սակագները: