Կոնստրուկտոր

Կառուցի՛ր քո անհատական սակագնային փաթեթը

Միացման արժեքը

0 դր.

Անցման արժեքը

0 դր.

*«Փակ խումբ» ծառայության յուրաքանչյուր համարի համար ամսական բաժանորդային վճար՝ անսահմանափակ զանգեր կատարելու նպատակով։

300 դր.

 

Տեղական ելքային զանգեր «Փակ խմբի» ներսում

0 դր./րոպե

Դեպի Beeline բջջային ցանց

10 դր./րոպե

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

20 դր./րոպե

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր

20 դր./րոպե

Շարժական ինտերնետի 1 Mb փոխանցված/ստացված տվյալների արժեքը**

25 դր.

 

«Փակ խմբի» բաժանորդներին

5 դր.

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

20 դր.

Դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դր.

 

«Փակ խմբի» բաժանորդներին

5 դր.

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

20 դր.

Դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

50 դր.

Դեպի բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

55 դր.

Դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր.

 

Րոպեներ դեպի Beeline բջջային ցանց` 500 - 10 000

300 - 1 800 դր.

Րոպեներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային/ ֆիքսված ցանցեր՝ 150 - 2 000

1 400 - 16 800 դր.

Րոպեներ դեպի Beeline բջջային ցանց` 500 - 10 000 Րոպեներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային/ ֆիքսված ցանցեր` 50 - 3 000

800 - 42 000 դր.

Րոպեներ դեպի Beeline բջջային ցանց` 1 000 - 10 000 Րոպեներ դեպի այլ ՀՀ և ԼՂՀ, ՌԴ, ԱՄՆ, Կանադա, Բելառուսիա, Վրաստան, բջջային/ ֆիքսված ցանցեր*** 50 - 2 000 ՄԲ` 500 - 10 000

1 700 - 45 600 դր.

Րոպեներ դեպի Beeline բջջային ցանց` 1 000 - 10 000 Րոպեներ դեպի  ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային/ֆիքսված ցանցեր և միջազգային ցանցեր***` 50 - 2 000 ՄԲ` 500 - 10 000

4 000 - 58 000 դր.

SMS հաղորդագրություններ դեպի  ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր` 50 - 1 000

300 - 2 800 դր.

ՄԲ` 50 - 10 000

250 - 6 500 դր.

 

Սակագնային փաթեթի վաճառքը փակ է 06 մայիս 2019 թ-ից։

Բոլոր սակագները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Ծառայությունների փաթեթներից որևէ մեկը միացնալու դեպքում բաժանորդին տրամադրվում է միանվագ 100 SMS և 100 MB:

*«Փակ խմբի» բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցվածհետվճարային համակարգի բաժանորդներն են:

Տվյալսակագնային փաթեթում տեղական հեռախոսային խոսակցությունը հաշվարկվում է ըստ ՎԱՅՐԿՅԱՆՆԵՐԻ` սկսած խոսակցության առաջին վայրկյանից:

** Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. «Բջջային GPRS – Ինտերնետ» ծառայության համար՝ մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:

GPRS և WAP միացման ժամանակահատվածի սակագները կլորացվում են մաթեմատիկական օրենքներով (մինչև 0,5 դրամ ` 0 դրամ պահում, 0,5 դրամ և ավել`1 դրամ պահում):

*** Միջազգային րոպեները ծախսվում են միայն «Հայերի աշխարհ» ծառայության միջոցով:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով: