Սմարթ Բիզնես (Հետվճարային) Փնտրում ես կանխավճարային փաթեթ

Ընտրությունը Ձերն է 
Կարգավորեք «Սմարթ» սակագնային փաթեթը Ձեր բիզնեսի համար

Սմարթ Բիզնես

Ամսական վճար                   

0 դր**

140 դր*
(101 + համար)

100 դր*
(71-100 համար)

300 դր*
(31-70 համար)

500 դր*
(0-30 համար)

Զանգեր «փակ խմբի» բաժանորդների միջև

0 դր

0 դր

0 դր

0 դր

0 դր

Զանգեր Beeline բջջային ցանցի ներսում

5 դր

1 դր

5 դր

5 դր

5 դր

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ, ԱՄՆ և Կանադայի*** բոլոր ցանցեր

15 դր

14 դր

15 դր

15 դր

15 դր

SMS «փակ խմբրի» բաժանորդների միջև

5 դր

4 դր

5 դր

5 դր

5 դր

SMS դեպի ՀՀ, ԼՂՀ և միջազգային բջջային ցանցեր

15 դր

14 դր

15 դր

15 դր

15 դր

Ինտերնետ (1 ՄԲ)

5 դր

4 դր

5 դր

5 դր

5 դր

* Յուրաքանչյուր համարի ամսական Բաժանորդային վճարը «փակ խմբի» բաժանորդներին անսահմանափակ զանգեր կատարելու համար կախված է համարների քանակից և կարող է փոփոխվել դիտարկման արդյունքների հիման վրա: «Փակ խմբի» բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցված բաժանորդներն են:

** Ամսական բաժանորդային վճարը ներառվում է 2000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) և բարձր ամսական Բաժանորդային վճարով ծառայության փաթեթների ամսական բաժանորդային վճարի մեջ և ակտիվանում է միայն 2000 ՀՀ (ներառյալ ԱԱՀ) և բարձր ամսական Բաժանորդային վճարով ծառայության փաթեթներ ակտիվացնելուց։

*** ԱՄՆ և Կանադա բոլոր ցանցեր զանգերը և՛ «Հայերի աշխարհ» ծառայությունով (*88*[երկրի կոդ] [հեռախոսահամար]), և՛ ուղիղ համարհավաքմամբ զանգահարելիս:

«Ցանցի ներսում» 

Ամսական վճար

300 դր

500 դր

1 000 դր

Րոպեներ Beeline բջջային ցանցում

3 000

5 000

10 000

 «Այլ ցանցեր»

Ամսական վճար

800 դր

1 500 դր

2 000 դր

2 900 դր

3 400 դր

Րոպեներ Beeline բջջային ցանցում

3 000

5 000

7 000

10 000

10 000

Րոպեներ դեպի ՀՀ, ԼՂՀ, ԱՄՆ, Կանադա և ՌԴ** բոլոր ցանցեր

50

100

150*

250*

350*

* Այլ ցանցերի րոպեները ներառում են նաև զանգեր դեպի ԱՄՆ, Կանադա և ՌԴ բոլոր ցանցեր։

** Րոպեները ծախսվում են ինչպես "Հայերի աշխարհ" ծառայության միջոցով, այնպես ել` ուղիղ համարհավաքմամբ զանգահարելիս։

«Բոլոր ցանցեր»

Ամսական վճար

2 300 դր

3 500 դր

4 800 դր

7 500 դր

8 000 դր

Րոպեներ դեպի ՀՀ, ԼՂՀ, ԱՄՆ և Կանադա բոլոր ցանցեր, 
ՌԴ** բջջային ցանցեր

350

700

1 200

2 400

3 000

«Միջազգային ցանցեր»

Ամսական վճար

3 500  դր

2 500  դր

2 400  դր

1 500 դր

1 000 դր

Ներառված րոպեներ*

50

50

50

100

100

Ներառված երկրներ

Արևելյան Եվրոպա1

Ասիա2

Եվրոպա3

ՌԴ

ԱՄՆ, Կանադա

* Րոպեները ծախսվում են ինչպես "Հայերի աշխարհ" ծառայության միջոցով, այնպես ել` ուղիղ համարհավաքմամբ զանգահարելիս։ 

1 Բելառուս, Բուլղարիա, Չեխիա, Հունգարիա, Մոլդովա, Լեհաստան, Ռումինիա, Սլովակիա, Ուկրաինա, Վրաստան

Եգիպտոս, Թայլանդ, Թուրքիա, Իրան, Իսրայել, Կազախստան, Կորեա, Հնդկաստան, Մալազիա, Չինաստան, Սիրիա, Ֆիլիպիններ

Ավստրիա, Բելգիա, Գերմանիա, Դանիա, Էստոնիա, Իսպանիա, Իտալիա, Լատվիա, Լիտվա, Կիպրոս, Հոլանդիա, Հունաստան, ՄԹ, Նորվեգիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա

 «SMS փաթեթներ»

SMS փաթեթներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջ. ցանցեր

450 
դրամ/ամիս

600
դրամ/ամիս

800
դրամ/ամիս

1 000
դրամ/ամիս

100 SMS

200 SMS

400 SMS

700 SMS

 «Ինտերնետ փաթեթներ»

1 000 
դրամ/ամիս

1 600
դրամ/ամիս

2 400 
դրամ/ամիս

3 600 
դրամ/ամիս

6 500
դրամ/ամիս

8 000
դրամ/ամիս

2 ԳԲ

4 ԳԲ

8 ԳԲ

15 ԳԲ

35 ԳԲ

70 ԳԲ

Մեկ ամսվա ընթացքում բաժանորդի համար, միևնույն շարքից կարելի է միացնել ինչպես բոլոր փաթեթները, այնպես էլ նույն փաթեթն առանց սահմանափակումների․ միացումները եւ անջատումները միայն "ՎԵՈՆ Արմենիա" ՓԲԸ-ի աշխատակիցների միջոցով:

«Բջջային հավելվածներ (անսահմանափակ)»

Ամսական վճար

1 200 դր

OTT հավելվածներ անսահմանափակ

WhatsApp, Messenger, Telegram, Zangi

 

 

Հետվճարային «Սմարթ Բիզնես» սակագնային փաթեթներն ամբողջությամբ տրամադրվում են ամսվա առաջին օրը տվյալ փաթեթին միանալու պարագայում: Այլ օր միանալու դեպքում՝ փաթեթի բաժանորդային վարձը և փաթեթով տրամադրվող րոպեները, SMS-ներն ու ԳԲ-երը հաշվարկվում են մինչև տվյալ ամսվա վերջ մնացած օրերին համապատասխան:

Կանխավճարային «Սմարթ Բիզնես» փաթեթը տրամադրվում է «Կորպորատիվ բյուջե» ծառայության միջոցով։

Շարժական կապի ծառայությունների տրամադրման պայմանագրի լուծման դեպքում այդ պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած չօգտագործված միջոցները ետ չեն վերադարձվում:

Օպերատորը յուրաքանչյուր ամիս (հաշվարկային ժամկետից հետո) ներկայացնում է բաժանորդին հաշիվներ մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ` ըստ գործող սակագների:

Զանգեր «փակ խմբի» բաժանորդների միջև

0 դր․/րոպե

Զանգեր դեպի Beeline բջջային ցանց

5 դր․/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ, ԱՄՆ և Կանադայի բոլոր ցանցեր

15 դր․/րոպե

SMS «փակ խմբի» բաժանորդների միջև

5 դր․/SMS

SMS դեպի ՀՀ, ԼՂՀ և միջազգային բջջային ցանցեր

15 դր/SMS

Ինտերնետ (1 ՄԲ)

5 դրամ

MMS դեպի Beeline բջջային ցանց

5 դր. /MMS

MMS դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

10 դր./MMS

MMS դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում*

50 դր./MMS

MMS դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր./MMS

 

Դուք կարող եք ստուգել մնացորդը My Beeline Armenia բջջային հավելվածով,  im.beeline.am  կայքով կամ զանգահարելով հետևյալ համարներներին՝

Տեղեկատվություն փաթեթում տրամադրվող ներառումների մնացորդի մասին

067406

Տեղեկատվություն հաշվի մասին նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ

067413

Տեղեկատվություն ընթացիկ հաշվի մասին, առանց լրացուցիչ ծառայությունների բաժանորդային վարձի

067412

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:

Հետվճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը 120 րոպե:

Սակագնային փաթեթի նշված պայմանները գործում են միայն ՀՀ տարածքում:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:

Րոպեների փաթեթները սպառելուց հետո միջազգային զանգերը տարիֆիկացվում են ըստ ստանդարտ սակագների։

Վճարումն անհրաժեշտ է կատարել մինչև այն ամսվա վերջը, որի ընթացքում ներկայացվել է հաշիվը:

Օպերատորն իրավունք ունի սահմանել Բաժանորդի վարկավորման առավելագույն սահմանաչափ։

Վճարումը չկատարելու դեպքում հաջորդ ամսվա 15-ին կապը կարգելափակվի միակողմանի, իսկ 19-ին՝ երկկողմանի։

*** ՍՓ և հավելյալ ծառայություններում ներառված միջազգային ցանցեր զանգերը և՛ «Հայերի աշխարհ» ծառայությունով (*88*[երկրի կոդ] [հեռախոսահամար]), և՛ ուղիղ համարհավաքմամբ զանգահարելիս:

** ԱՊՀ երկրներ`«MobiTel» (Վրաստան), «Kar-Tel» (Ղազախստան), «Билайн» (Ոուսաստան), «URS» (Ուկրաինա), «UniTel» (Ուզբեկստան) և «Tacom» (Տաջիկիստան):

*** Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը  հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. «Բջջային GPRS – Ինտերնետ», «GPRS – WAP», «Ինտերնետ բոլորի համար»  ծառայությունների համար – մինչև 10 Կբ ճշտությամբ: