XL

Միասնական գին բոլոր ուղղություններով

Ամսական բաժանորդային վճար` յուրաքանչյուր համարի համար

200 դր.

Ամսական բաժանորդային վճար` յուրաքանչյուր համարի համար* «փակ խմբի»1 բաժանորդներին անսահմանափակ զանգեր կատարելու համար

200-500* դր.

Շարժական ինտերնետի 1Mb փոխանցված/ստացված տվյալների արժեքը2

15 դր.

*Ամսավճարը կախված է ընկերությանը տրամադրվող համարների քանակից:

 

Մուտքային զանգեր

0 դր.

Տեղական ելքային զանգեր

Դեպի Beeline բջջային ցանց

15 դր./րոպե

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

15 դր./րոպե

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր

15 դր./րոպե

 

«Փակ խմբի» բաժանորդներին

5 դր.

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

15 դր.

Դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դր.

 

«Փակ խմբի» բաժանորդների միջև

5 դր.

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

15 դր.

Դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

50 դր.

Դեպի բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

55 դր.

Դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր.

 

Սակագնային փաթեթի վաճառքը փակ է 06 մայիս 2019 թ-ից։

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

1”Փակ խմբի” բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցված հետվճարային համակարգի բաժանորդներն են:

Տվյալ   սակագնային փաթեթում տեղական հեռախոսային խոսակցությունը հաշվարկվում է ըստ ՎԱՅՐԿՅԱՆՆԵՐԻ`սկսած խոսակցության առաջին վայրկյանից:

2Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. բջջային  GPRS – Ինտերնետ  ծառայության համար՝  մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:
GPRS և WAP միացման ժամանակահատվածի սակագները կլորացվում են մաթեմատիկական օրենքներով (մինչև 0,5 դրամ ` 0 դրամ պահում, 0,5 դրամ և ավել`1 դրամ պահում):
Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:

Օպերատորն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ անցկացնել Բաժանորդի հեռախոսահամարների քանակի դիտարկում: Հեռախոսահամարների քանակը փոփոխված լինելու դեպքում՝ Օպերատորն իրավունք ունի համապատասխանաբար փոփոխելու սակագնային փաթեթով սահմանված յուրաքանչյուր համարի համար նախատեսված` Բաժանորդին պատկանող հեռախոսահամարների միջև անսահմանափակ զանգեր կատարելու համար ամսական բաժանորդային վարձը: