Ծառայություն «Online»

COMBO ծառայությունների լրացուցիչ քարտերի համար

Ակտիվացում/Ապաակտիվացում

  • Զանգահարեք 06742500 հեռախոսահամարով
  • Ուղարկեք 2500 տեքստով SMS 0674 համարին 
  • Հավաքեք *2500# հրահանգը
  • Զանգահարեք 06742501 հեռախոսահամարով
  • Ուղարկեք 2501 տեքստով SMS 0674 համարին 
  • Հավաքեք *2501# հրահանգը

Ծառայության վճարը ամսական 500 դրամ է։

Ծառայությունը հասանելի է միայն COMBO ծառայությունների լրացուցիչ քարտերի համար

Ծառայության գործողության ժամկետ՝ 30 օր

Եթե ձեր հաշվին բավարար գումար կա, ապա ծառայությունը ավտոմատ կերպով կերկարաձգվի՝ ակտիվացման օրվանից 30 օր հետա:

Ծառայության գործողության ժամկետը ստուգելու համար հավաքեք *113#

30-րդ օրվա սկզբում՝ 00:00-03:30 ժամանակահատվածում ձեր հաշվից գանձվում է 500 դրամ:

Բաժանորդային վճարը գանձվում է հաշվեկշռից 00:00-03:30 ժամանակահատվածում: Այս պատճառով խորհուրդ է տրվում չմիացնել ծառայությունը նշված ժամանակահատվածի ընթացքում՝ կրկնակի գանձումից խուսափելու համար: Ծառայության գործողության ժամկետը սպառվելուց հետո, հաշվին բավարար գումար չլինելու դեպքում, ծառայությունն ավտոմատ կերպով չի տրամադրվի:

Ծառայությունից կրկին օգտվելու համար հարկավոր է ծառայության գործողության ժամկետը սպառվելուց հետո ուղարկել ակտիվացման հարցում: