Շարժական LAN

Ժամանակակից տեղեկատվական դարաշրջանում Ձեր ընկերության գործունեությունն անհրաժեշտ է կառավարել ցանկացած ժամանակ: Պարզապես ձեռք բերեք հետվճարային «Շարժական LAN» ծառայության անհրաժեշտ թվով քարտեր և կազմակերպեք օպերատորի IP ցանցում տվյալների փոխանցում առանց անմիջական Ինտերնետ մուտքի:

«Շարժական LAN» հետվճարային Տերմինալ սակագնային փաթեթներ.

Սակագնային Փաթեթ

Միացման վճար

Ամսական բաժանորդային վճար

1 ՄԲ
(up/down)
(դրամ/ՄԲ)

Ելքային զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային և քաղաքային ցանցեր (դրամ/րոպե)

Անսահմանափակ *, ***
(տվյալների փոխանցումը
անսահմանափակ ծավալով)
մինչև 50 կետ

0

2500

-

-

Անսահմանափակ տարեկան**
(տվյալների փոխանցումը
անսահմանափակ ծավալով)

0

1200

-

60

Անսահմանափակ *
(տվյալների փոխանցումը
անսահմանափակ ծավալով)
51 և ավելի

0

2000

-

-


Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

* Նշված ՍՓ-ներին հասանելի է միայն տվյալների փոխանցում (DATA) ծառայությունը GPRS և 3G ցանցերում, բոլոր ձայնային և SMS հաղորդագրության ծառայությունները անհասանելի են:
** 12 ամիս ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում,բաժանորդը ընդունում և համաձայնվում է, որ Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման պահից տասներկու ամսվա ընթացքում Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը Բաժանորդի նախաձեռնությամբ կամ Բաժանորդի կողմից պայմանագրային պայմանները խախտելու հետևանքով` Օպերատորի նախաձեռնությամբ այն դադարեցնելու դեպքում, ինչպես նաև ընտրված սակագնային պլանի փոփոխման կամ հեռախոսահամարի անվանափոխման դեպքում Բաժանորդը պարտավորվում է Օպերատորին վճարել ընտրված սակագնային փաթեթով սահմանված 10 000 ՀՀ դրամ վճարը յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար` վերոնշյալ յուրաքանչյուր դեպքում:
*** 12 ամիս ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում, օպերատորը բաժանորդին, որպես սեփականություն տրամադրում է USB մոդեմն իր կոմպլեկտով, համաձայն USB մոդեմի մոդեմի առք ու վաճառքի պայամանագրի, իսկ Բաժանորդը սույն Պայմանագիրը կնքելու պահին պարտավորվում է վճարել դրա դիմաց 100 (հարյուր) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ և կատարել սույն Պայմանագրի այլ պայմանները: