Շարժական VPN

Չլինելով գրասենյակում՝ դուք կարող եք

  • Դիտել ընկերության կորպորատիվ կայքը
  • Աշխատել տվյալների բազայի հետ
  • Մուտք ապահովել կորպորատիվ ծրագրային համակարգեր

«Կորպորատիվ Mobile-VPN» ծառայությունը հնարավոր է կազմակերպել.

  • Հաճախորդի գրասենյակը/ները/ համակցելով, «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գերարագ IP/MPLS  ցանցի ենթակառուցվածքի CDN հանգույցների միջոցով, որոնք առկա են Հայաստանի ամբողջ տարածքում:
  • Առանց IP/MPLS ցանցի ենթակառուցվածքի CDN հանգույցների միջոցով գրասենյակը/ները/ համակցելու:

«Կորպորատիվ Mobile-VPN» ծառայության SIM քարտերը տրամադրվում են.

  • տվյալների փոխանցման և ձայնային ծառայություններիհնարավորությամբ.
  • միայն տվյալների փոխացման ծառայություններիհնարավորությամբ:

«Կորպորատիվ Mobile-VPN» ծառայության SIM քարտերը կտրամադրվեն կցված հեռախոսահամարով և private static IP հասցեով mycompany.corpAPN-ով IP ցանցից:

«Կորպորատիվ Mobile-VPN» հետվճարային Տերմինալ սակագնային փաթեթներ.

Սակագնային Փաթեթ

Միացման
վճար

Ամսական
բաժանորդային
վճար

1 ՄԲ
(up/down)
(դրամ/ՄԲ)

Ելքային զանգեր
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ
բջջային և քաղաքային
ցանցեր (դրամ/րոպե)

Անսահմանափակ *, ***
(տվյալների փոխանցումը անսահմանափակ
ծավալով) մինչև 50 կետ

500

2500

-

-

Անսահմանափակ տարեկան **
(տվյալների փոխանցումը անսահմանափակ
ծավալով)

0

1200

-

60

Անսահմանափակ *
(տվյալների փոխանցումը անսահմանափակ ծավալով) 51 և ավելի

0

2000

-

-

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

*Նշված ՍՓ-ներին հասանելի է միայն տվյալների փոխանցում (DATA) ծառայությունը GPRS և 3G ցանցերում, բոլոր ձայնային և SMS հաղորդագրության ծառայությունները անհասանելի են:
** 12 ամիս ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում, բաժանորդը ընդունում և համաձայնվում է, որՇարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման պահից տասներկու ամսվա ընթացքում Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը Բաժանորդի նախաձեռնությամբ կամ Բաժանորդի կողմից պայմանագրային պայմանները խախտելու հետևանքով` Օպերատորի նախաձեռնությամբ այն դադարեցնելու դեպքում, ինչպես նաև ընտրված սակագնային պլանի փոփոխման կամ հեռախոսահամարի անվանափոխման դեպքում Բաժանորդը պարտավորվում է Օպերատորին վճարել ընտրված սակագնային փաթեթով սահմանված 10 000 ՀՀ դրամ վճարը յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար` վերոնշյալ յուրաքանչյուր դեպքում:
*** 12 ամիս ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում, օպերատորը բաժանորդին, որպես սեփականություն տրամադրում է USB մոդեմն իր կոմպլեկտով, համաձայն USB մոդեմի առք ու վաճառքի պայամանագրի, իսկ Բաժանորդը սույն Պայմանագիրը կնքելու պահին պարտավորվում է վճարել դրա դիմաց 100 (հարյուր) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ և կատարել սույն Պայմանագրի այլ պայմանները:
**** SMS հաղորդագրության ուղարկումն անհասանելի է: