Առաքման պայմաններ

Մարզ

Բնակավայր/արժեք

Ժամկետ

Երևան

բոլոր հասցեներ` անվճար 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Մարզեր քաղաք՝ 1000 դրամ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

գյուղ՝ 1500 դրամ