ISDN

ISDN BRI (2B+D)
128 կբ/վ

ISDN (Integrated Services Digital Network –Ինտեգրված Ծառայությունների Թվային Ցանց) ժամանակակից տեխնիկական լուծում է հեռահաղորդակցության բնագավառի ծառայությունների ընդհանրացված մատուցման համար:

ISDN բաժանորդային գիծը թվային է, որն ապահովում է բարձր արագությամբ միացումներ: ISDN տեխնոլոգիան ստեղծված է հատկապես տվյալների փոխանակման համար` ապահովելով բարձր արագություն, հուսալիություն և կապի հաստատման կարճ ժամանակահատված:

Հիմնական միանվագ ծառայություններ

 

ISDN -2 (2B+D) 128 կբ/վ գծի տրամադրում 1 հեռախոսահամարի միացումով (NT սարքի հետ)

2 400 դր.

Հանրային հեռախոսային ցանցի (PSTN) գծի վերամիացում ISDN ցանցին

1 200 դր.

ISDN ենթահասցեների կազմակերպում (մինչև  8 համար) «Sub addressing»

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Հեռախոսահամարների խմբի տրամադրում (մինչև 8 հեռախոսահամար), յուրաքանչյուր համարի համար, «MSN»

ակտիվացում

1 200 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

700 դր.

(ISDN) գծի վերամիացում հանրային հեռախոսային PSTN ցանցին

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

ISDN -2 (2B+D) 128 կբ/վ գծի անվանափոխություն` յուրաքանչյուր համարի համար

ակտիվացում

1 000 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

ISDN -2 (2B+D) 128 կբ/վ գծի անվանափոխություն իրավաբանական այլ անձի անվամբ` յուրաքանչյուր համարի համար

ակտիվացում

3 000 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

ISDN հեռախոսագծի վերատեղադրում նույն շենքում

ակտիվացում

1 200 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

ISDN հեռախոսագծի վերատեղադրում այլ շենքում

ակտիվացում

2 400 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Չանհանգստացնել (յուրաքանչյուր ակտիվացման համար)

ակտիվացում

100 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Ելքային զանգերի արգելափակում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Զանգի տևողության մասին տեղեկություների տրամադրում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Չընդհատվող գիծ

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Հեռախոսահամարների խմբում ազատ գծի որոնում, 'Line hunting'

ակտիվացում

8 200 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

500 դր.

Բաժանորդների սահմանափակ խմբի ստեղծում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Զանգող համարի ներկայացում

ակտիվացում

700 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

200 դր.

Զանգող համարի ներկայացման կանխում

ակտիվացում

700 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

200 դր.

Վերահասցեավորված համարի ներկայացում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Վերահասցեավորված համարի ներկայացման արգելափակում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Մուտքային զանգի սպասում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Զանգի սպասում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Զանգի անմիջապես վերահասցեավորում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Զանգի վերահասցեավորում գծի զբաղվածության դեպքում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Զանգի վերահասցեավորում չպատասխանելու դեպքում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Եռակողմ կապի ծառայություն

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

1 000 դր.

Ձայնային փոստ

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Կրճատ համարհավաքում

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

0 դր.

Զանգ ֆիքսված ուղղությամբ` առանց համարհավաքման

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

200 դր.

Զարթուցիչ

ակտիվացում

0 դր.

ամսական բաժանորդային վարձ

100 դր.

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: