ՕՊՏԻՄԱԼ 2500

Վիրտուալ ԱՀԿ-ի բաժանորդների համար

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ֆիքսված ցանցեր - Չինաստանի, ԱՄՆ և Կանադայի բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ֆիքսված ցանցեր - Չինաստանի, ԱՄՆ և Կանադայի բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր

450 րոպե
Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Անսահմանափակ
Ամսական վճար

Ամսական վճար

2,500 դրամ/ամիս

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ բոլոր օպերատորների բջջային ցանցեր

24 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ բոլոր օպերատորների ֆիքսված ցանցեր

5 դրամ/րոպե

Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ

*«Փակ խմբի» բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցված ամրակցված կապի բաժանորդներն են: