ՕՊՏԻՄԱԼ 3500

Վիրտուալ ԱՀԿ-ի բաժանորդների համար

 

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ֆիքսված ցանցեր - Չինաստանի, ԱՄՆ և Կանադայի բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ֆիքսված ցանցեր - Չինաստանի, ԱՄՆ և Կանադայի բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր

600 րոպե
Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Անսահմ․
Ամսական վճար

Ամսական վճար

3,500 դրամ/ամիս

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ բոլոր օպերատորների բջջային ցանցեր

24 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ բոլոր օպերատորների ֆիքսված ցանցեր

5 դրամ/րոպե

Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ

*«Փակ խմբի» բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցված ամրակցված կապի բաժանորդներն են:

Խոշոր ծրագրերի համար մատչելի է հետևյալ տարիֆիկացիան՝

ՕՊՏԻՄԱԼ 300

Ամսական բաժանորդային վճար

300 դրամ

Փակ խմբի ներսում րոպեներ

Անսահմանափակ 

ՕՊՏԻՄԱԼ 500

 

Ամսական բաժանորդային վճար

500 դրամ

Փակ խմբի ներսում րոպեներ

Անսահմանափակ 

Ներառված րոպեներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր

120 րոպե

Տարիֆիկացումը ներառված րոպեները սպառելուց հետո

 

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ բոլոր օպերատորների բջջային ցանցեր

24 դր./րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ, ԼՂՀ բոլոր օպերատորների ֆիքսված ցանցեր

5 դր./րոպե