ՕՊՏԻՄԱԼ All Net

Վիրտուալ ԱՀԿ-ի բաժանորդների համար

 

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր

ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր

10,000 րոպե
Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Զանգեր «Փակ խմբի*» ներսում:

Անսահմ․
Ամսական վճար

Ամսական վճար

110,000 դրամ/ամիս

Զանգեր դեպի ՀՀ բոլոր ֆիքսված ցանցեր

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային ցանցեր

11,5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ԼՂՀ ֆիքսված ցանց

11,5 դրամ/րոպե

Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ

 *«Փակ խմբի» բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցված ամրակցված կապի բաժանորդներն են:

Տվյալ ՍՓ-ի հետ տրամադրվում են նաև IP հեռախոսներ՝ ժամկետային պայմանագրով․

- մինչև 20 հեռախոս՝ 18 ամիս ժամկետով։

Պայմանագրի խզման դեպքում բաժանորդը վերադարձնում է IP հեռախոսը կամ վճարում հեռախոսի(ների) ամբողջ գումարը․ 28900 դրամ 1 հեռախոսի համար: