ՕՊՏԻՄԱԼ All Net (Հետվճարային)

Վիրտուալ ԱՀԿ-ի բաժանորդների համար

 

Վճարը ամսական 110 000 դրամ է։

Փակ խմբի ներսում րոպեներ

Անսահմանափակ 

Ներառված րոպեներ հետևյալ ուղղություններով՝
- ՀՀ, ԼՂՀ բոլոր ֆիքսված և բջջային ցանցեր

10 000 րոպե

 

Զանգեր դեպի ՀՀ բոլոր ֆիքսված ցանցեր

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային ցանցեր

11,5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ԼՂՀ ֆիքսված ցանց

11,5 դրամ/րոպե

*Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ