Սակագնային փաթեթ 2

Գործարար և կառավարական բաժանորդ

Դեպի Beeline ֆիքսված ցանց

Դեպի Beeline ֆիքսված ցանց

1,600 րոպե

Վճարը ամսական 10200 դրամ է։

Տեղական և միջքաղաքային զանգեր՝ սկսած 1601-րդ րոպեից

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր և ԼՂՀ ամրակցված ցանցեր

5 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր, 07.00-23.00

70 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր, 23.00-07.00

49 դրամ/րոպե

Ինտերնետ (Dial-up) հասանելիության ծառայության սակագին

1 դրամ/րոպե

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ։

Ֆիզիկական կամ իրավաբանական այլ անձի անվամբ անվանափոխության դեպքում «Գեղեցիկ» համարի սակագինը չի գանձվում:

Միևնույն հասցեում ֆիզիկական կամ իրավաբանական այլ անձի անվամբ հեռախոսագիծն անվանափոխելիս նոր բաժանորդի կողմից «Գեղեցիկ» հեռախոսահամարից հրաժարվելու դեպքում անվճար տրամադրվում է այլ հեռախոսահամար:

Միևնույն հանգույցի սպասարկման տարածքում «Գեղեցիկ» հեռախոահամարով հեռախոսագծի վերատեղադրումը կատարվում է հեռախոսագծի վերատեղադրման համար սահմանված համապատասխան սակագներով: