Հեռախոսահամարների խմբում ազատ գծի որոնում

Հեռախոսահամարների խմբում ազատ գծի ավտոմատ որոնում ծառայությունը հնարավորություն է տալիս մեկ համարի տակ միավորել մի քանի հեռախոսագիծ:

Հեռախոսահամարների խմբում ազատ գծի ավտոմատ որոնում ծառայությունը հնարավորություն է տալիս մեկ համարի տակ միավորել մի քանի հեռախոսագիծ:

Բաժանորդը զանգահարում է գլխավոր համարին և այդ համարի  զբաղվածության դեպքում զանգը փոխանցվում է հեռախոսահամարների խմբում ներառված այլ ազատ գծի:

Միանվագ վճար

8200 դր.

Ամսական բաժանորդային վճար

500 դր.

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Ծառայության ակտիվացումը և ապաակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա:
Դիմումն անհրաժեշտ է ներկայացնել մոտակա Beeline Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ:

Ուշադրություն` Beeline-ը ծանոթացնում է բաժանորդներին թվային կայանի լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու կարգին, սակայն չի երաշխավորում նշված լրացուցիչ ծառայությունների բացարձակ անխափան մատուցումը: Beeline-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների ընդհատումների արդյունքում ծագած հետևանքների համար:
 
Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 անվճար համարին: