Հեռախոսահամարի ներկայացման արգելափակում

Ձեր համարն այլևս չի հայտնվի այն բջջային կամ քաղաքային հեռախոսասարքի էկրանին, որին Դուք զանգում եք:

Ծառայության ակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:

Ծառայության ապաակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:

Ծառայությունը տրամադրվում է անվճար: