Զանգող համարի ներկայացում

«Զանգող համարի ներկայացում» ծառայության շնորհիվ դուք կարող եք տեսնել այն բջջային կամ քաղաքային հեռախոսահամարը, որից ստանում եք զանգը, ձեր հեռախոսասարքի էկրանին

Ակտիվացում/Ապաակտիվացում

Ծառայության ակտիվացումը  կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:

Ծառայության ապաակտիվացումը  կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:

Միանվագ վճար՝ 700 դրամ:

Ծառայության վճարը ամսական 200 դրամ է։

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Երևան քաղաքի` 25, 34, 35, 61, 62, 70, 77, ինչպես նաև մարզերի 224 4, 237 և 268 կոդերով հեռախոսակայաններում «Ռուսական ԶՀՈ» (Զանգող համարի որոշիչ) ծառայությունը չի գործում, ուստի նշված կայաններում «Զագող համարի ներկայացում» ծառայությունը պետք է ակտիվացնել միայն «Եվրոպական ԶՀՈ» (DTMF կամ FSK) ծառայություն ունեցող հեռախոսաապարատների առկայության դեպքում:

Ուշադրություն` Beeline-ը ծանոթացնում է բաժանորդներին թվային կայանի լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու կարգին, սակայն չի երաշխավորում նշված լրացուցիչ ծառայությունների բացարձակ անխափան մատուցումը: Beeline-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների ընդհատումների արդյունքում ծագած հետևանքների համար: