Կրճատ համարհավաքում

Զանգահարեք 99 հեռախոսային համարների` հավաքելով ընդամենը երկու նիշ

Թվային կայանը հնարավորություն է տալիս Ձեզ, հավաքելով ընդամենը 2 նիշ, մուտքագրել 99 հեռախոսահամար` քաղաքային, բջջային, միջքաղաքային, միջազգային համարների փոխարեն, նույնիսկ եթե Ձեր հեռախոսասարքը չունի համապատասխան հիշողություն:

«Կրճատ համարհավաքում» տրամադրվում է անվճար:

Մուտքագրում կրճատ համարհավաքման ցանկում

Հավաքեք հետևյալ հրահանգը *51* AN * [հեռախոսահամարը] #
Կրճատ համարհավաքման ցանկի որևէ հեռախոսահամարով զանգելու համար անհրաժեշտ է սեղմել** AN.

Հավաքեք հետևյալ հրահանգը

Հանում կրճատ համարհավաքման ցանկից

Հավաքեք հետևյալ հրահանգը  #51* AN #

Կրճատ համարհավաքման ծառայությունից կարող են օգտվել միայն ստեղնային հեռախոս ունեցող բաժանորդները:

Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 անվճար համարին: