Hi-Line Midi (Հետվճարային)

Ֆիքսված Ինտերնետ մինչև 4 Մբիթ/վրկ

Ինտերնետի արագություն

Ինտերնետի արագություն

4 Մբիթ/վրկ
Արժեք

Արժեք

5,000 դրամ/ամիս

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Hi-Line Max ծառայության մատուցման համար բաժանորդի հետ կնքվում է անժամկետ պայմանագիր:

Բաժանորդի ցանկությամբ տրամադրվում է օգտագործման Wi-Fi մոդեմ՝ 13 ամիս ժամկետով՝ սկսած ֆիքսված ինտերնետ ծառայության մատուցման պայմանագրի կնքման պահից: 13 ամիս ժամկետը լրանալուց հետո պայմանագիրը խզելու դեպքում բաժանորդը պարտավոր է հետ վերադարձնել WiFi մոդեմը կամ վճարել մոդեմի վաճառքի գինը՝ 4000 դրամ` ներառյալ ԱԱՀ: Բաժանորդի կողմից պայմանագիրը կնքման ամսաթվից 13 ամիսների ընթացքում լուծելու դեպքում բաժանորդից գանձվում է Hi-Line ծառայության պայմանագրում նշված WiFi ADSL մոդեմի ամբողջ արժեքը:

Ծառայությունը հասանելի է ֆիզիկական անձ հանդիսացող ինչպես գործող, այնպես էլ նոր բաժանորդներին, ինչպես նաև ֆիզիկական անձ հանդիսացող "Իմ Կազմակերպությունը" ծառայության բաժանորդներին, բացառությամբ Hi-Line ծառայության հետ մեկտեղ պլանշետի տրամադրման պայմանագիր կնքած բաժանորդների, որոնց պայմանագրային պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:

Արագության տատանումը մինչև ինտերնետ ցանցին միացման կետ` բաժանորդի բնակարանում/գրասենյակում հեռախոսագծի որակից/երկարությունից կախված կարող է հասնել 10% (Up/Down):