Մարզային 5500 (Կանխավճարային)

Լիքը 4G Ինտերնետ ու մի բան էլ ավել

 

Ինտերնետի ծավալ

Ինտերնետի ծավալ

70 ԳԲ
Արժեք

Արժեք

5,500 դրամ/ամիս

Հիմնական ձայնային հեռախոսահամար

Beeline տեղական բջջային ցանցի ներսում

10000 րոպե

Ինտերնետ

1500 ՄԲ

SMS

150 SMS

BeeTV

10 ալիք

Ինտերնետ հեռախոսահամար

Ինտերնետ

70 ԳԲ

Լրացուցիչ քարտեր

Զանգեր խմբի ներսում

Անսահմանափակ

Բջջային Ինտերնետ

500 ՄԲ

BeeTV

10 ալիք

«Մարզային 5500» ծառայությունների փաթեթին միանալու կամ անցում կատարելու համար անհրաժեշտ է մոտենալ Beeline ցանկացած վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ, բացառությամբ ք. Երևանի ՎևՍԳ-ներից.

Անցում հիմնական ձայնային հեռախոսահամարին կանխավճարային ՍՓ-ներից

200 դրամ

Անցում հիմնական ձայնային հեռախոսահամարին հետվճարային ՍՓ-ներից

0 դրամ

Անցում Ինտերնետ հեռախոսահամարին կանխավճարային ՍՓ-ներից

200 դրամ

Անցում Ինտերնետ հեռախոսահամարին հետվճարային ՍՓ-ներից

0 դրամ

Հիմնական ձայնային հեռախոսահամար

Զանգեր դեպի ՀՀ Beeline բջջային ցանց (30 օրվա ընթացքում փաթեթը սպառելուց հետո)

15.9 դրամ/րոպե

 

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային և բոլոր ֆիքսված ցանցեր (ակտիվ փաթեթի 30 օրվա ընթացքում)

15.9 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և ֆիքսված ցանցեր (փաթեթը չակտիվացնելու դեպքում)

19.9 դրամ/րոպե

Ինտերնետ (30 օրվա ընթացքում փաթեթը սպառելուց հետո)

5 դրամ/ՄԲ

Ինտերնետ (փաթեթը չակտիվացնելու դեպքում)

29 դրամ/ՄԲ

SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ցանցեր

15.9 դրամ

SMS դեպի միջազգային ցանցեր

20 դրամ

MMS դեպի տեղական ցանցեր

15.9 դրամ

MMS դեպի միջազգային ցանցեր

299 դրամ

MMS դեպի Beeline ցանց ԱՊՀ երկրներում

50 դրամ

Ինտերնետ հեռախոսահամար

Տրամադրված գերարագ Ինտերնետի ծավալը սպառելուց հետո մինչև ծառայությունների փաթեթի գործողության ժամկետի ավարտը Ինտերնետ չի տրամադրվում

SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ցանցեր

20 դրամ

SMS դեպի միջազգային ցանցեր

30 դրամ

Լրացուցիչ քարտեր

Զանգեր դեպի ՀՀ Beeline բջջային ցանց

15.9 դրամ/րոպե

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային և բոլոր ֆիքսված ցանցեր

15.9 դրամ/րոպե

SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ցանցեր

15.9 դրամ

Ինտերնետ

5 դրամ/ՄԲ

Եթե ինտերնետ փաթեթը սպառվել է

  • «Սմարթ 1000 ՄԲ» ծառայություն, տրամադրում է 1000 ՄԲ 500 դրամով 14 օրով, միացում` *4100#
  • Ինտերնետ Փաթեթներ` Մինի 50 MB, Միդի 250 MB, Մաքսի 500 MB, Մաքսի 1 GB, Մաքսի 3 GB, Մաքսի 10 GB, Մեգա 200 ՄԲ, Մեգա 500 ՄԲ։
  • Ինտերնետի հեռախոսահամարին հասանելի է «Հավելյալ 1ԳԲ Ինտերնետ» ծառայությունը, որը կարելի ակտիվացնել հիմնական Ինտերնետի ծավալը սպառելուց հետո (70 ГБ):
  • «Հավելյալ 1ԳԲ Ինտերնետ» ծառայությունը տրամադրում է 1 ԳԲ գերարագ Ինտերնետի ծավալ 1 օր ժամկետով (մինչև հաջորդ օրվա 22:00-ն):
  • Ծառայության ակտիվացման վարձ – 200 դրամ, միացում՝ *0200# կամ կարճ հաղորդագրություն 0200 տեքստով 0674 համարին:
  • Ինտերնետ Փաթեթներ` Մեգա 200 ՄԲ, Մեգա 500 ՄԲ, Մինի 50 MB, Միդի 250 MB, Մաքսի 500 MB, Մաքսի 1 GB, Մաքսի 3 GB, Մաքսի 10 GB:

Ձայնային հեռախոսահամարներ՝

Օգտագործված րոպեների, SMS-ների և ՄԲ-ների քանակը ստուգելու համար հավաքեք *113# հրահանգը

Հաշվեկշիռը ստուգելու համար հավաքեք *102# հրահանգը

Ինտերնետ հեռախոսահամար՝

Օգտագործված ՄԲ-ների քանակը ստուգելու համար հավաքեք *207# հրահանգը

10.000 ներցանցային րոպեները հնարավոր է օգտագործել միայն ք. Երևանից դուրս գտնվելիս 

Խմբի անդամներ են հանդիսանում «Մարզային 5500» ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում տրամադրվող հեռախոսահամարները

«Մարզային 5500» ծառայությունների փաթեթին միանալու հատուկ առաջարկը տևելու է մինչև 2019թ. օգոստոսի 31-ը

Ծառայությունների փաթեթը տրամադրվում է 18 ամսով բաժանորդագրվելու պայմանով

«Մարզային 5500» ծառայությունների փաթեթի ամսավճարը կազմում է 5500 դրամ, 30 օր ժամկետով

Բաժանորդագրության ժամանակ, բաժանորդը բացի ամսավճարից հավելյալ վճարում է 100դրամ Beeline 4G WiFi երթուղիչի օգտագործման դիմաց, որը տրամադրվում է Ինտերնետի համարի հետ

18-րդ ամսվա համար վճարումից հետո Beeline 4G WiFi երթուղիչը և սմարթֆոնը դառնում են բաժանորդի սեփականությունը

Եթե 30 օր հետո դուք ունեք բավարար գումար ձեր հաշվին, ապա ձեր հաշվից կգանձվի ամսական վճարը և ծառայությունների տրամադրումն ավտոմատ կերպով կերկարացվի

Ծառայությունների փաթեթով նախատեսված 70ԳԲ գերարագ Ինտերնետի ծավալը ամբողջությամբ տրամադրվում է փաթեթին միանալու առաջին օրը

Տրամադրված գերարագ ծավալը 30 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ չսպառելու դեպքում Ինտերնետի մնացորդը չի զրոյացվում, այլ փոխանցվում է հաջորդ ամիս

MB-երը փոխանցվում են հաջորդ ամիս միայն այն դեպքում, եթե փաթեթը ժամանակին է երկարաձգվում: Ակցիան գործում է մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 31-ը:

Ինտերնետ հեռախոսահամարի բաժանորդներին ձայնային ծառայությունները՝ մուտքային և ելքային զանգեր կատարելու հնարավորությունը, հասանելի չեն

Լրացուցիչ հեռախոսահամարների անվճար ներառումները ակտիվ են այնքան ժամանակ, որքան ակտիվ է հիմնական հեռախոսահամարի փաթեթը

60 օր հետո (61-րդ օրը) ծառայությունների փաթեթը չվերաակտիվացնելու դեպքում պայմանագիրը միակողմանի խզվում է և հիմնական համարի վրա ավելանում է տուգանք