Անվճար առաքում

ՀՀ ողջ տարածքով

Անվճար առաքումը գործում է միայն առցանց խանութի միջոցով ձեռք բերված ապրանքների համար:

Մարզ

Բնակավայր

Ժամկետ

Երևան

բոլոր հասցեներ մինչև 3 օր
Արմավիր քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Արագածոտն

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Շիրակ

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Լոռի

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Տավուշ

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Գեղարքունիք

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Սյունիք

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Վայոց Ձոր

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Արարատ

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր

Կոտայք

քաղաք մինչև 5 օր
գյուղ մինչև 10 օր