SMS-ինֆո

Թիրախավորված SMS-գովազդի ուղարկում

Սակագներ

SMS*-ի արժեքը - 8.5 դրամ
*ՀՀ բոլոր բջջային Օպերատորների ցանցերին ուղարկված SMS հաղորդագրություն։

Բոլոր սակագները ներկայացված են ՀՀ դրամով:
Սակագնային պլանի փոխարինումը կատարվում է ոչ ավելի հաճախ քան ամիսը մեկ անգամ՝ միայն ամսվա առաջին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 Ամսական վճար՝  15000 դրամ
Ներառված SMS*-ներ Beeline ցանցի ներսում՝ 2000 SMS
Ներառումները սպառվելուց հետո՝

 • 1 SMS  Beeline ցանցի ներսում - 7.5 դրամ
 • 1 SMS դեպի ՀՀ այլ Օպերատորների ցանցեր - 9 դրամ 

Բոլոր սակագները ներկայացված են ՀՀ դրամով:
Ամսական վճարը գանձվում է հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտից հետո:

Փաթեթով նախատեսված SMS քանակը պետք է օգտագործվի օրացուցային ամսվա ընթացքում: Չօգտագործված SMS քանակը չի տեղափոխվում հաջորդ ամիս:

Եթե փաթեթով նախատեսված SMS քանակը սպառվում է մինչև օրացուցային ամսվա ավարտը, ապա հավելյալ SMS-ները տարիֆիկացվում են համաձայն հավելյալ SMS արժեքի, որը նախատեսված է տվյալ փաթեթի համար:

Ծառայության մասին

«SMS-ինֆո» ծառայությունը լուծում է մի շարք բիզնես-խնդիրներ Կորպորատիվ բաժանորդի համար:

Ծառայության առավելությունները, որոնք կօգնեն Հաճախորդին հեշտությամբ իրականացնել հաղորդագրությունների զանգվածային ուղարկումներ՝


Ա
պրանքանիշի
անհատականացված հաղորդակցություն


Վաճառքի խթանում


Հաղ․փոխանցման
վերահսկողություն


Հավատարմության մակարդակի բարձրացում


Բրենդավորման
հնարավորություն


Ներքին հաղորդակցություն

Արագություն 

Կապի ցածր արժեք

Հարմարավետություն
   

 

«SMS-ինֆո» ծառայությունը լուծում է մի շարք բիզնես-խնդիրներ Կորպորատիվ բաժանորդի համար՝

Վաճառքի խթանում՝

- Ակցիաների, հատուկ առաջարկների մասին հայտարարություններ;

- Ծանուցումներ զեղչերի, բոնուսների և այլ առաջարկների մասին:

Հավատարմության մակարդակի բարձրացում՝

- Ընկերության նորությունների, իրադարձությունների և առանցքային միջոցառումների մասին հայտարարություններ;

- Շնորհավորանքներ;

- Հաճախորդների ծանուցում:

Ներքին հաղորդակցություն՝

- Առանցքային իրադարձությունների և միջոցառումների մասին հայտարարություններ;

- Աշխատողներին ուղղված տարաբնույթ աշխատանքային ծանուցումներ:

 

Ծառայության առանցքային առավելությունները, որոնք կօգնեն Հաճախորդին հեշտությամբ իրականացնել հաղորդագրությունների զանգվածային ուղարկումներ՝

- Արագություն՝ բաժանորդները շատ կարճ ժամկետներում կարող են տեղեկացվել որևէ իրադարձության մասին;

Հարմարավետություն՝ SMS-ուղարկում իրականացնելու համար պահանջվում է միայն Ինտերնետ հասանելիություն և հաշվի անհատական տվյալներ, որոնք հատկացվել են Օպերատորի կողմից;

Կոնտակտի ցածր արժեք

Բրենդավորման հնարավորություն՝ SMS հաղորդագրություններն ուղարկվում են բաժանորդներին Հաճախորդի անունից:

Բաժանորդին տեղեկատվության փոխանցման գործընթացի վերահսկողություն՝ Համակարգը ներառում է առցանց հաշվետվություն յուրաքանչյուր SMS հաղորդագրության առաքման կարգավիճակի մասին։

Ապրանքանիշի անհատականացված հաղորդակցություն Համակարգը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով անհատապես առաքել տեղեկատվությունն յուրաքանչյուր հասցեատերին:

Ծառայության ֆունկցիոնալ հնարավորություններ

 • Ավտորիզացումից հետո կառավարման վահանակին հասանելիություն
 • Կապակցված հաղորդագրությունների ուղարկման հնարավորություն
 • SMS-ի ուղարկում հասցեագրողի տառաթվային համարներից
 • Հաղորդագրությունների ձեւանմուշների առկայություն
 • Փորձնական SMS արշավների կազմակերպում
 • Տեքստային ֆայլերից կամ արտաքին համակարգերից բաժանորդների ցուցակների ներմուծում
 • Կոնտակտների խմբերին SMS ուղարկման հնարավորություն
 • Անցկացված արշավների  վերաբերյալ հաշվետվություն
 • Հասցեատատերերի սև ցուցակներ
 • Ծրագրի օգտագործման ներքին տեղեկատու
 • Ըստ ժամանակացույցի հետաձգված ուղարկում
 

 

Ուղարկումների կառավարումն իրականացվում է հարմար և ինտուիտիվ Web-ինտերֆեյսի միջոցով:

Ծառայության հետ աշխատանքի համար կարելի է օգտվել ցանկացած վեբ-բրաուզերով(օրինակ՝ «Google Chrome», «Opera», «Firefox»):

WEB-ինտերֆեյսն ապահովում է հետևյալ հնարավորությունները՝

1. Ավտորիզացումից հետո կառավարման վահանակին հասանելիություն;

2. SMS-ի ուղարկում ուղարկողի տառաթվային համարներից՝ Ծառայությունն ապահովում է տառաթվային նույնացուցիչների անունից տառաթվային հանձնարարման և SMS ուղարկման հնարավորություններ;

3. SMS-ի ուղարկման թեստային արշավների կազմակերպում՝ Ծառայությունը թույլ է տալիս անցկացնել նախնական SMS տեղեկացման արշավների փորձարկում համարների թեստային խմբի վրա, ինչը թույլ է տալիս նախապես ստուգել ուղարկման կարգավորումների ճշտությունը, որոնք սահմանված են WEB-ինտերֆեյսում;

4. Կոնտակտների խմբերին SMS-ների ուղարկման հնարավորություն՝ ուղարկումների կազմակերպման հարմարության համար օգտատերը կարող է ստեղծել բաժանորդների թիրախային խմբեր (օրինակ՝ աշխատողներ, հաճախորդներ, դիստրիբյուտորներ) եւ ներառել դրանցում որոշակի հեռախոսահամարներ: Ծառայությունը նաև ապահովում է խմբերի կառավարման տարբեր հնարավորություններ՝ որոշակի կոնտակտների դիտարկում, ավելացում, խմբագրում եւ հեռացում:

5. Ստացողների սեւ ցուցակների ապահովում՝ տվյալ ցուցակներում ներառվում են այն բաժանորդների համարները, որոնցից սպամ-ուղարկման վերաբերյալ բողոքներ են ստացվել: Այդ համարներին SMS առաքումն արգելափակվում է: առաքումն արգելափակվում է ուղղարկողի կողմից:

6. Ըստ ժամանակացույցի հետաձգված ուղարկում՝ Ծառայությունը թույլ է տալիս ժամանակահատվածներ սահմանել SMS-տեղեկացման անցկացման համար:

7. Կապակցված հաղորդագրությունների ապահովում՝ Ծառայությունը թույլ է տալիս ուղարկել «սոսնձված/միաձուլված» SMS-հաղորդագրություններ, որոնք բաղկացած են մի քանի մասից, որոնք ստացողի կողմից տեսնում է որպես մեկ հաղորդագրություն:

8. Հաղորդագրությունների ձեւանմուշների ապահովում՝ Web-ինտերֆեյսը ներառում է ձեւանմուշային հաղորդագրությունների ստեղծման հնարավորություն։ Տվյալ հաղորդագրություններում կարող են ավելացվել թեգեր (օրինակ՝ ստացողի անուն, հայրանուն):

9. Տեքստային ֆայլերից կամ արտաքին համակարգերից բաժանորդների ցուցակի ներմուծում՝ Ծառայությունը թույլ է տալիս ներմուծել տվյալների բազայից կոնտակտներ եւ ֆայլեր («TXT» կամ «CSV» ֆայլային ձեւաչափով), ինչը շատ հարմար է լուծման ինտեգրման համար օպերատրի B2B հաճախորդների տվյալների բազայի հետ:

10. Անցկացված արշավների մասով հաշվետվություն՝ տարբեր չափաիշներով վիճակագրության հավաքագրման հնարավորություն, հաշվետվությունների ստեղծում եւ արտահանում՝ մարքետինգային արշավների հետագա վերլուծության եւ պլանավորման համար: Հաշվետվություններում արտացոլվում է ուղարկված, առաքված, մերժված SMS-ների, հասցեատերերի սխալ համարներ ունեցող SMS-ների քանակը եւ այլն:

11. Ծրագրի օգտագործման ներկառուցված տեղեկատու՝ Հաճախորդը ցանկացած պահի կարող է ուսումնասիրել մանրամասն հրահանգը:

- Հաճախորդը չպետք է իրականացնի չպահանջված SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (առևտրային բնույթի SMS հաղորդագրություններ այն անձանց, ովքեր չեն հայտնել նման տեղեկատվություն ստանալու ցանկություն), այսինքն՝ չտարածել SPAM:

- SMS հաղորդագրությունները չպետք է պարունակեն այնպիսի տեղեկատվություն, որի տարածումն արգելված է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ:

- Բաժանորդները հնարավորություն ունեն արգելափակել SMS-ների ստացումը՝ զանգահարելով 0674454 համարին, 454 թիվը ուղարկել 0674 համարին եւ USSD *454# հրահանգով: