Միջազգային Մոնիթորինգ

Հայաստանի տարածքում փոխանցված/ ստացված տվյալներ

Ամսական բաժանորդային վճար1

300 դր.

Ամսվա ընթացքում Հայաստանի տարածքում փոխանցված/ ստացված 20 ՄԲ տվյալների համար

0 դր.

Հայաստանի տարածքում փոխանցված/ ստացված 1 ՄԲ տվյալների2 արժեքը, սկսած՝ 21 ՄԲ -ից

5 դր.

Ձայնային կապի և կարճ հաղորդագրությունների (SMS) ծառայություններ չեն տրամադրվում

-

Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Հետվճարային համակարգի բաժանորդներին Օպերատորն ամսական կտրվածքով (հաշվարկային ժամկետի ավարտից հետո) ներկայացնում է մատուցված ծառայությունների հաշիվ՝ Օպերատորի գործող սակագների համաձայն:

1 Բաժանորդային վճարի հաշվարկը կատարվում է օրական կտրվածքով: Ծառայությունների համար վճարում չկատարելու պատճառով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից ծառայությունների դադարեցման դեպքում բաժանորդային վճարը շարունակում է գանձվել ընդհուպ մինչև պայմանագրի միակողմանի խզումը:

2 Հաշվարկային ժամանակահատվածում ստացված/ փոխանցված տվյալների ծավալը կլորացվում է դեպի մեծ կողմը. «Բջջային GPRS – Ինտերնետ» ծառայությամբ՝ – մինչև 10 ԿԲ ճշտությամբ:

M2M և մոնիթորինգ