Մոնիթորինգ +

Տվյալների փոխանցման հուսալի ենթակառուցվածք

Հետվճարային SIM քարտի արժեքը*

0 դր.

Ամսական բաժանորդային վարձ մինչև 20 ՄԲ փոխանցված/ստացված տվյալների համար1

50 դր.

Համարի ակտիվացման վարձ

0 դր.

Անցման արժեքը

0 դր.

Երաշխիքային կանխավճար

0 դր.

Տվյալների փոխանցում

GPRS ծառայության ակտիվացման վարձ

0 դր.

1 ՄԲ փոխանցված/ստացված տվյալների սակագինը սկսած 21-րդ ՄԲ-ից2

 

08:00 – 24:00
24:00 – 08:00

2.5 դր.

Ձայնային ծառայություններ

Բոլոր մուտքային զանգերը

0 դր./րոպե

Տեղական ելքային զանգեր

 

դեպի ՀՀ բջջային և քաղաքային ցանցեր

60 դր./րոպե

դեպի ԼՂՀ բջջային և քաղաքային ցանցեր

60 դր./րոպե

SMS փոխանցում

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր

20 դր.

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

30 դր.

Բոլոր գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:

Օպերատորը յուրաքանչյուր ամիս (հաշվարկային ժամկետից հետո) ներկայացնում է բաժանորդին հաշիվներ մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ` ըստ գործող սակագների:

* Տվյալ սակագնային փաթեթին միանալու համար պարտադիր պայման է հանդիսանում 1000 և ավելի համարների առկայությունը:

1 Բաժանորդային վարձը հաշվարկվում է օրական:

2 Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը: «Բջջային GPRS – Ինտերնետ» ծառայության համար – մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:

M2M և մոնիթորինգ