Գեղեցիկ համար

Ընտրեք գեղեցիկ հեռախոսահամար, որը համապատասխանում է Ձեզ

Իրավաբանական անձանց շարժական կապի հետվճարային սակագնային փաթեթների միացման դեպքում, սահմանվում են վաճառքի հետևյալ պայմանները`

- Հետվճարային սակագնային փաթեթներին միանալիս «Գեղեցիկ» համարի ընտրություն ծառայության շրջանակներում «Նիկել», «Բրոնզ», «Արծաթ», «Ոսկի», «Պլատին» ցանկի համարները տրամադրվում են՝ ստորև բերված պայմանների համաձայն

ՍՓ ամրագրված
երաշխավորված
ամսեկան վարձ

Տրամադրվող
համարի տեսակը

«Գեղեցիկ»
համարի
տրամադրման
պայմանագրի
նվազագույն
ժամկետը

Տրամադրվող
համարի
սակագինը
առանց ԱԱՀ

ԱԱՀ

Տրամադրվող
համարի
սակագինը
ներառյալ ԱԱՀ

2000 դրամ և ավելի

Նիկել

6 ամիս

0

0

0

2000 դրամ և ավելի

Բրոնզ

6 ամիս

0

0

0

3500 դրամ և ավելի

Արծաթ

6 ամիս

0

0

0

5000 դրամ և ավելի

Ոսկի

12 ամիս

0

0

0

8000 դրամ և ավելի

Պլատին

18 ամիս

0

0

0

Բաժանորդի նախաձեռնությամբ պայմանագրի նվազագույն ժամկետի ընթացքում «Գեղեցիկ» համարների անվանափոխության, խզման, սակագնային պլանի փոփոխման, ինչպես նաև Օպերատորի նախաձեռնությամբ` բաժանորդի կողմից պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով պայմանագիրը լուծելու դեպքում, կատարել` «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի համապատասխան հրամանով հաստատված,«Գեղեցիկ» համարի ընտրության համար սահմանված արժեքի գանձում։

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: