Mix (Հետվճարային) Փնտրում ես կանխավճարային փաթեթ

Զանգեր փաթեթի ներսում 4.99 դրամ

Զանգեր դեպի Beeline բջջային ցանց 9.99 դրամ

Սակագնային փաթեթին անցում կարելի է կատարել`այցելելով Beeline Վաճառքի և Սպասարկման Գրասենյակ:

Վճարը ամսական 500 դրամ է։

Զանգեր փաթեթի ներսում 

4,99  դրամ

Զանգեր դեպի Beeline բջջային ցանց

9,99 դրամ

Զանգեր դեպի Beeline քաղաքային, ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային և քաղաքային ցանցեր

29,99 դրամ

Ինտերնետ

4,99 դրամ

SMS փաթեթի ներսում

4,99 դրամ

SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր

8,99 դրամ

MMS փաթեթի ներսում

4,99 դրամ

MMS դեպի բոլոր բջջային ցանցեր և Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում -

8,99 դրամ

MMS դեպի այլ բջջային ցանցեր («Մեգաֆոն», «ԱԿՎԱՖՈՆ-GSM», «ՏՏ Մոբայլ»)

8,99 դրամ

MMS դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դրամ

 

 

Սակագնային փաթեթի նշված պայմանները գործում են միայն ՀՀ տարածքում:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:

Շարժական կապի ծառայությունների տրամադրման պայմանագրի լուծման դեպքում այդ պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած չօգտագործված միջոցները ետ չեն վերադարձվում:

Հետվճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը 120 րոպե:

«Mix» հետվճարային սակագնային փաթեթում «Սիրելի համարներ» ծառայությունը չի գործում: 

Անցումը այլ սակագնային փաթեթներին բաց է:

Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. «GPRS – Ինտերնետ»   ծառայության համար մինչև 1 կԲ ճշտությամբ, «GPRS – WAP» ծառայության համար մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:

«MobiTel» (Վրաստան), «Kar-Tel» (Ղազախստան), «Билайн» (Ոուսաստան), «Киевстар» (Ուկրաինա), «UniTel» (Ուզբեկստան) և «Tacom» (Տաջիկիստան):

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

 Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:

Բոլոր ելքային զանգերը կլորացվում են դեպի մեծ կողմը մինչև 1 դրամ: