Բարի գալուստ

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ցանցեր 49 դրամ

Ինտերնետ 50 դրամ

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր ցանցեր

49 դրամ

Ինտերնետ

50 դրամ/ՄԲ

SMS տեղական և միջազգային բջջային ցանցեր

20 դրամ

Տեղական ելքային զանգեր դեպի Beeline բջջային և քաղաքային ցանցեր

49 դրամ

Ակտիվացման ժամանակ միանվագ գանձվում է 300 դրամ և տրամադրվում է 200 ՄԲ գերարագ ինտերնետ 30 օրով:

Սակագնային փաթեթի նշված պայմանները գործում են միայն ՀՀ տարածքում:

«Բարի Գալուստ» սակագնային փաթեթից  հնարավոր է անցում կատարել դեպի BeeFree , Սմարթ և Հարմար+ կանխավճարային սակագնային փաթեթներ:  
«Բարի Գալուստ» սակագնային փաթեթին հնարավոր չէ միացնել/վերամիացնել «Զրուցենք», «Ռուսաստանյան» և «Կողք կողքի» ծառայությունները:

Անցումները դեպի «Բարի Գալուստ» սակագնային փաթեթ այլ սակագնային փաթեթներից փակ են։

Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի լուծման դեպքում այդ պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած չօգտագործված միջոցները հետ չեն վերադարձվում:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունն է՝ 120 րոպե:

Փոխանցված/ ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը՝ «Բջջային GPRS – Ինտերնետ», «Ինտերնետ բոլորի համար», և «GPRS – WAP» ծառայությունների համար՝ մինչև 1 Կբ ճշտությամբ:

«Սիրելի համարներ» ծառայությունը «Բարի գալուստ» (Welcome) սակագնային փաթեթում չի գործում:

«Բալանսի փոխանցում» և «Վստահության րոպեներ» ծառայությունները «Բարի գալուստ» (Welcome) սակագնային փաթեթում չեն գործում:

ԱՊՀ երկրներ՝ «Մոբիտել» (Վրաստան), «Kar-Tel» (Ղազախստան), «Билайн» (Ռուսաստան), «URS» (Ուկրաինա), «Unitel» (Ուզբեկստան) և «Tacom» (Տաջիկստան):

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով, ներառյալ ԱԱՀ:

Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների, սկսած 1-ին վայրկյանից` 10 վայրկյան կլորացմամբ:

Բոլոր ելքային զանգերը կլորացվում են դեպի մեծ արժեքը՝ մինչև 1 դրամ: