Փոփոխություններ կանխավճարային և հետվճարային «Ինտերնետ-փաթեթներ»

21 Հունիսի

Հարգելի բաժանորդ, տեղեկացնում ենք որ 2019թ. հուլիսի 1-ից փոխվելու են ներքոհիշյալ «Ինտերնետ փաթեթների» տրամադրման պայմանները՝

 

1) Ինտերնետ Մինի50ՄԲ, Միդի250ՄԲ, Մաքսի500ՄԲ, Մաքսի1ԳԲ, Մաքսի 3ԳԲ, Մաքսի10ԳԲ փաթեթների նոր ակտիվացումները կդադարեցվեն,

2) Եթե ունեք ակտիվացրած «Ինտերնետ փաթեթ», ապա այն կգօրծի մինչև տվյալ փաթեթի սպառման ժամկետի վերջին օրը (ներառյալ),

3) Նոր փաթեթների սակագների և ներառումների մասին տեղեկությունը կտեղադրվի կայքում 2019թ. հուլիսի 1-ից: