Սմարթֆոններ և կապի ծառայություններ մեկ փաթեթում ՝ առանց տոկոսների և միջնորդավճարների

27 Հունվարի
Սմարթֆոններ և կապի ծառայություններ մեկ փաթեթում ՝ առանց տոկոսների և միջնորդավճարների

Beeline գրասենյակներից Դուք կարող եք ձեռք բերել սմարթֆոններ «Սմարթ 1500», «Սմարթ 2500», «Սմարթ 3500», «Սմարթ 5500» կամ «Սմարթ 7500» հետվճարային սակագնային փաթեթներից որևէ մեկի հետ միասին՝ 12, 18 կամ 24 ամիսների ընթացքում տարաժամկետ վճարման պայմանով:

Սակագնային փաթեթի ընտրությունը կախված է սմարթոֆոնի արժեքից։

Սմարթոֆոնի արժեք

Սակագնային փաթեթ

Մինչև 110 000

«Սմարթ1500»

111 000 -  210 000

«Սմարթ 2500»

211 000 – 320 000

«Սմարթ 3500»

321 000 – 480 000

«Սմարթ 5500»

481 000 և ավել

«Սմարթ 7500»

Առաջարկը գործում է 30.000 դրամից բարձր արժողությամբ Սմարթֆոնների համար:

Սմարթֆոնների վաճառքը իրականացվում է Բանկի կողմից վարկային պատմությունը ստուգելուց հետո։

Վճարման եղանակները ներառում են Beeline վաճառքի և սպասարկման գրասենյակները, բանկերը, տերմինալները, առցանց վճարումը և այլն:

Սույն անկցիայի շրջանակներում, հիմք ընդունելով շարժական կապի ծառայության մատուցման թիվ ----- պայմանագրի 6.2 կետը՝ Վաճառողը սահմանում է, իսկ Գնորդը համաձայնվում է, որ սույն Ապրանքի ապառիկ վաճառքի և շարժական կապի ծառայության մատուցման թիվ--- պայմանագրերի գործողությունների ժամկետի ընթացքում իրավունք ունի շարժական կապի ծառայության մատուցման թիվ ---- պայմանագրում նշված սակագնային փաթեթը փոխարինել միայն արժողությամբ ավելի բարձր «Սմարթ» սակագնային փաթեթով։

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն Դուք կստանաք Beeline վաճառքի և սպասարկման գրասենյակներում