Mid-fronted developer, ԻՏ վարչություն

14 Մայիսի

Հիմնական գործառույթներ:

 • Բարելավել գործող նախագծերը թերությունների վերացման և նոր գործիքակազմերի կիրառման միջոցով:
 • Իրականացնել և գործարկել միաէջանի front-end հավելված՝ հիմնվելով web տեխնոլոգիաների վրա:
 • Վարել և գործարկել հավելվածների բաղադրիչները:
 • Համապատասխանեցնել UI և կառուցվածքային բաղադրիչները նախագծի պահանջներին:
 • Ապահովել համապատասխանությունը նախագծի բիզնես պրոցեսներին:
 • Կազմել նախագծի արխիտեկտուրան:
 • Պահպանել նախագծի իրականացման ժամկետները:
 • Լուծել ծագած միջադեպերը կանոնավոր մոնիտորինգի և վերլուծությունների միջոցով:

Պահանջվող հմտություններ և որակավորումներ.

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն;
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում;
 • HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, Angular/Vue, PHP կիրառական փորձ;
 • OOP իմացություն;
 • Դինամիկ web հավելվածներ ստեղծելու և մշակելու փորձ;
 • GIT փորձ;
 • Ռելացիոն դատաբազաներ ստեղծելու և կիրառելու կարողություն (Oracle, MySQL, MS SQL);
 • RESTFul, JSON, Websocket գործնական հմտություններ;
 • Միկրո ծառայությունների արխիտեկտուրա և GIT ստեղծելու փորձ;
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու կարողություններ:
 • Ժամանակը կառավարելու և բազմաֆունկցիոնալ նախագծեր միաժամանակ վարելու ունակություններ;
 • Նախագծերի կառավարման հիմունքների իմացություն;
 • Հաղորդակցվելու և թիմում ինտեգրվելու գերազանց հմտություններ;
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն:

Մի փոքր թիմի մասին.

Երիտասարդ և արհեստավարժ մասնագետների թիմ, ովքեր կրում են կորպորատիվ բարձր արժեքներ և հաստատակամ են՝ նպատակներին հասնելու հարցում: 

Եթե հետաքրքրեց, ուղարկի՛ր CV hrm@beeline.am փոստին մինչ 2021թ. հունիսի 14-ը: