Գնումների և լոգիստիկայի վարչության ղեկավար

03 Նոյեմբերի

Տելեկոմ Արմենիա ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ) փնտրում է Գնումների և

լոգիստիկայի վարչության ղեկավար

Պաշտոնի անվանում`

 

Գնումների և լոգիստիկայի վարչության ղեկավար

Տնօրինություն`

Գործառնական տնօրինություն

Հիմնական պարտականություններ`

 

 • Իրականացնել շուկայի հետազոտության և վերլուծության աշխատանքներ;
 • Կազմակերպել ընտրված մատակարարի հետ պայմանագրի համաձայնեցման և կնքման գործընթացը;
 • Կառավարել մատակարարի կողմից Ընկերության պահեստ առաքվող ապրանքանյութական արժեքների ստացման ողջ ընթացքը;
 • Վերահսկել օտարերկրյա մատակարարների կողմից առաքվող բեռների մաքսազերծման աշխատանքները;
 • Կազմակերպել պահեստում ապրանքանյութական արժեքների պահպանման գործընթացը;
 • Վերահսկել Ընկերության ստորաբաժանումների կողմից պատվիրված ապրանքանյութական արժեքների  պահեստից հանձնումը և տեղափոխումը;
 • Կազմակերպել շահագործումից հանված կամ Ընկերությանը ոչ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքների վաճառքի աշխատանքները;
 • Ղեկավարել ծառայությունը՝ բարձրացնելով աշխատանքի որակը;
 • Ղեկավարել Ընկերության գնման պլանի մշակման աշխատանքները;
 • Ելնելով գնման առարկայի կարևորությունից և նշանակությունից՝ մշակել գնման համապատասխան ռազմավարություն;
 • Վերահսկել վիճակագրական տվյալների, գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման գործընթացը;
 • Ապահովել ստորաբաժանման  արդյունավետ համագործակցությունը Ընկերության այլ ստորաբաժանումների հետ:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական);

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Նախագծերի արդյունավետ կառավարման և պայմանագրերի հետ աշխատելու հմտություններ;
 • Գնումների ոլորտի ֆինանսաիրավական նորմերի իմացություն;
 • Շուկայի ուսումնասիրության մեթոդների և գործիքների իմացություն;
 • Մատակարարի մրցակցային ընտրության հիմունքների տիրապետում;
 • ՀՀ և ԵԱՏՄ մաքսային կարգավորումների հիմնական տարրերի գերազանց իմացություն;
 • Ապրանքանյութական արժեքների պահպանման, շարժի և հաշվառման սկզբունքների իմացություն;
 • Միջազգային բեռնափոխադրումների կազմակերպման գործընթացի իմացություն;
 • Ֆինանսահաշվապահական համակարգերի աշխատանքի սկզբունքների իմացություն;
 • Կազմակերպչական ձիրք, կարևոր/առանցքային որոշումների կայացման կարողություն;
 • Համագործակցելու և բանակցելու գերազանց հմտություններ;
 • Թիմ ղեկավարելու և առաջնորդնելու ունակություն;
 • Պատասխանատվություն և ճշտապահություն;
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու ունակություն;
 • Սթրեսակայություն և բարդ/կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office, Word, Excel ;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում;
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ղեկավար հաստիքում:

Ցանկացողները կարող են  ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) hrm@beeline.am  էլեկտրոնային հասցեին հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել  Գնումների և լոգիստիկայի վարչության ղեկավար։

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև  2021թ, Դեկտեմբերի 4-ը: