ԻՏ նախագծերի մենեջեր

Место нахождения: Yerevan, Armenia
Отдел: IT department/ԻՏ ծառայություն
Обязательство: Full-time

Հիմնական պարտականություններ`

Պլանավորել նախագծի իրականացման փուլերը;
Համագործակցել Ընկերության բիզնես ստորաբաժանումների հետ;
Վերաբաշխել և առաջադրել նախագծի նպատակները, վերահսկել առաջադրանքների ժամանակին կատարումը;
Կազմել նախագծային փաստաթղթերը և հաշվետվությունը;
Կազմակերպել  նախագծի աշխատանքային խմբի պարբերական հանդիպումներ;
Բացահայտել նախագծի հնարավոր ռիսկերը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ՝ ռիսկերի ազդեցությունը արդյունքների վրա նվազեցնելու ուղղությամբ;
Բարելավել ԻՏ նախագծերի իրականացման գործընթացները:

Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն կամ կրթություն բիզնես կառավարման ոլորտում;
Ցանկալի է առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ԻՏ բնագավառում;
 Նախագծերի կառավարման մեթոդաբանության իմացություն (PMBOK, Waterfall, Agile, Scrum, Kanban);
Scrum-մաստերի դերում կառավարման փորձ և ունակություններ;
Նախագծերի կառավարման հարթակների և համակարգերի իմացություն (JIRA, MS Project, Confluence);
Ռազմավարական և վերլուծական մտածողություն; 
Ֆինանսական վերլուծության և պլանավորման փորձ;
Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ, թիմում աշխատելու և բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ;
Միջֆունկցիոնալ արդյունավետ հարաբերություններ կառուցելու կարողություն;
Ղեկավարման և կազմակերպչական ձիրք և հմտություններ;
Ժամանակը կառավարելու ունակություն;
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն: 


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am 

      

Աշխատանքը Վեոն-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։
 
 
Մենք աշխատանքի հավասար հնարավորություններ ենք առաջարկում բոլորին, անկախ ռասայական պատկանելությունից, մաշկի գույնից,  սոցիալական ծագումից, կրոնից, սեռից, ազգային պատկանելությունից, սեռական կողմնորոշումից, տարիքից, քաղաքացիությունից, ամուսնական կարգավիճակից, հաշմանդամությունից կամ գենդերային ինքնությունից։
 
Սեղմելով «Դիմել սույն աշխատատեղին» կոճակը, դուք հաստատում եք, որ կարդացել, հասկացել և լիովին համաձայն եք  Դիմողների անձնական տվյալների մշակման ծանուցմանը։
ՎԵՈՆ Արմենիա ընկերությունը չի ընդունում ինքնակենսագրականներ աշխատանքի գործակալություններից։ Խնդրում ենք չուղարկել ինքնակենսագրականներ միջնորդ ընկերություններին,  ՎԵՈՆ-ի աշխատակիցներին կամ ՎԵՈՆ խմբի անդամ այլ ընկերությունների հասցեներին։ ՎԵՈՆ ընկերությունը պատասխանատու չէ այն ծախսերի համար, որոնք առնչվում են առանց պահանջի ներկայացված ինքնակենսագրական տվյալներին։

Применять