Ведущий специалист разработки офисных приложений (Программист/DevOps)

Место нахождения: Yerevan, Armenia
Отдел: IT department/ԻՏ ծառայություն
Обязательство: Full-time

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
 •Осуществеление поддержки информационных технологий реализации бизнес-процессов Компании.
•Обеспечение доступности эксплуатируемых систем Дирекции Информационных технологий. 
•Планирование развития ИТ инфраструктуры сервисов бизнес приложений в соответствии со стратегическими целями Компании. 
•Эксплуатация внедряемых в Компании информационных систем и бизнес приложений в соответствии с процедурами обеспечения качества.
•Развитие инфраструктуры сервисов бизнес приложений.

•Высшее техническое образование. 
•Опыт работы с JavaScript, including DOM manipulations 
•Опыт работы с PHP
•Опыт работы с CSS3/ SCSS
•Опыт работы с Базами Данных (MSSQL, MYSQL)  и умение создавать сложных SQL запросов
•Знание и опыт работы  с серверными  ОС (Microsoft и Unix/Linux, ).
•Знание и опыт работы с PowerShell, Bash (приветствуется)
•Знание и опыт работы с Active Directory  (приветствуется)
•Свободное владение армянским и русским языками, знание английского языка.
•Не менее 2-х лет работы в аналогичной сфере.
Աշխատանքը Վեոն-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։
 
 
Մենք աշխատանքի հավասար հնարավորություններ ենք առաջարկում բոլորին, անկախ ռասայական պատկանելությունից, մաշկի գույնից,  սոցիալական ծագումից, կրոնից, սեռից, ազգային պատկանելությունից, սեռական կողմնորոշումից, տարիքից, քաղաքացիությունից, ամուսնական կարգավիճակից, հաշմանդամությունից կամ գենդերային ինքնությունից։
 
Սեղմելով «Դիմել սույն աշխատատեղին» կոճակը, դուք հաստատում եք, որ կարդացել, հասկացել և լիովին համաձայն եք  Դիմողների անձնական տվյալների մշակման ծանուցմանը։
ՎԵՈՆ Արմենիա ընկերությունը չի ընդունում ինքնակենսագրականներ աշխատանքի գործակալություններից։ Խնդրում ենք չուղարկել ինքնակենսագրականներ միջնորդ ընկերություններին,  ՎԵՈՆ-ի աշխատակիցներին կամ ՎԵՈՆ խմբի անդամ այլ ընկերությունների հասցեներին։ ՎԵՈՆ ընկերությունը պատասխանատու չէ այն ծախսերի համար, որոնք առնչվում են առանց պահանջի ներկայացված ինքնակենսագրական տվյալներին։

Применять