Վարձակալության գծով առաջատար մասնագետ

Место нахождения: Yerevan, Armenia
Отдел: Technical Unit/Տեխնիկական բլոկ
Обязательство: Full-time

Հիմնական պարտականություններ`

Կազմակերպել բջջային ցանցի նոր բազային կայանների  վարձակալության պայմանագրերի կնքման գործընթացը;
Համագործակցել վարձակալների հետ՝ բջջային կապի բազային կայանների տեղանքի գրանցման և օրինականացման շրջանակներում;
Մասնակցել/աջակցել կապալառուների կողմից կապի օբյեկտների շինարարության և ընդունման գործընթացին;
Իրականացնել վարձակալության գործող պայմանագրերի մոնիտորինգ։    

Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

Բարձրագույն կրթություն;
Բարձրագույն տեխնիկական կրթությունը համարվում է առավելություն;
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան բնագավառում ցանկալի է;
Վարձակալության պայմանագրերի տիպերի/կառուցվածքի և վարձակալության ծառայությունների տրամադրման պայմանների իմացություն;
ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի և զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկացվածություն;
Բջջային ցանցի կառուցվածքի իմացությունը ցանկալի է;
Հաշվետվությունների պատրաստման հմտություններ;
Գործուղումների և դաշտային աշխատանքների  պատրաստակամություն;
Բանակցություններ վարելու և արտաքին գործընկերների հետ համագործակցելու ունակություններ;  
Կազմակերպչական ձիրք, ճկունություն և հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ;
Թիմում աշխատելու և բարդ իրավիճակներում արդյունավետ համագործակցելու ունակություններ; 
MS Office-ի գերազանց իմացություն;
Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը դիտվում է առավելություն։          

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
Ծառայողական բջջային կապ;
Բժշկական ապահովագրություն;
Այլ արտոնություններ։
Աշխատանքը Վեոն-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։
 
 
Մենք աշխատանքի հավասար հնարավորություններ ենք առաջարկում բոլորին, անկախ ռասայական պատկանելությունից, մաշկի գույնից,  սոցիալական ծագումից, կրոնից, սեռից, ազգային պատկանելությունից, սեռական կողմնորոշումից, տարիքից, քաղաքացիությունից, ամուսնական կարգավիճակից, հաշմանդամությունից կամ գենդերային ինքնությունից։
 
Սեղմելով «Դիմել սույն աշխատատեղին» կոճակը, դուք հաստատում եք, որ կարդացել, հասկացել և լիովին համաձայն եք  Դիմողների անձնական տվյալների մշակման ծանուցմանը։
ՎԵՈՆ Արմենիա ընկերությունը չի ընդունում ինքնակենսագրականներ աշխատանքի գործակալություններից։ Խնդրում ենք չուղարկել ինքնակենսագրականներ միջնորդ ընկերություններին,  ՎԵՈՆ-ի աշխատակիցներին կամ ՎԵՈՆ խմբի անդամ այլ ընկերությունների հասցեներին։ ՎԵՈՆ ընկերությունը պատասխանատու չէ այն ծախսերի համար, որոնք առնչվում են առանց պահանջի ներկայացված ինքնակենսագրական տվյալներին։

Применять